Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

En underbar värld av ljud

Interactive Institute, Sonic Studio, har under ett par års tid forskat kring hur man kan öka trafiksäkerheten med hjälp av ljud. En forskning som nu har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Allting började 2004 då Scanias VD, Leif Östling, besökte Acusticum och Interaktiva Interactive Institute. DigiWall, den interaktiva klätterväggen, gav inspiration och en idé föddes.

– Leif och Scanias forskningsdirektör stod framför klätterväggen och funderade kring hur man kunde dra nyttja av informationsbärande ljud i lastbilshytten, säger Katarina Delsing, Studio Director vid Interactive Institute.

Intelligenta system och informationsbärande ljud

Sonic Studio fick uppdraget och arbetet inleddes. Enkelt förklarat, man ville undersöka om man kunde minska förardistraktion och därigenom öka trafiksäkerheten med hjälp av informationsbärande ljud istället för grafiska displayer. Ett inte helt enkelt arbete skulle det visa sig. Utmaningen var att hitta ljud som inte irriterade och samtidigt hitta rätt i graden av kritiskhet för olika situationers informationsljud.

– Med hjälp av intelligenta system kan vi förvarna om att en skola dyker upp om 500 meter, men också om faror bakom nästa krök. Svårigheten ligger i att hitta bra ljud samt när och hur kritiskt detta ska informeras till föraren. Det är självklart stor skillnad på en ljudvarning som ligger hundra meter bort jämfört med faror precis framför ett fordon, menar Katarina.

Med intelligenta system menas system som ger föraren information om vad som händer i miljön utanför bilen, till exempel att en GPS positionerat fordonet och att det ljudbärande informationssystemet samtidigt förvarnar om vad som komma skall. Föraren behöver därmed inte flytta uppmärksamheten från vägen till en display.

Konsten att hitta rätt ljud

Det har sagt tidigare, Sonic Studio väljer alltid nya och spännande vägar i sin forskning. Denna gång har man tagit hjälp av ett egenutvecklat webbverktyg där såväl amatörer som experter testa sig fram till vad de uppfattar som de optimala ljuden för olika situationer. Med hjälp av frågor och inställningsreglage har testpanelen bistått med ovärderlig hjälp som sedan legat till grund för slutresultatet.

Genomslag inom fordonsbranschen

Sonic Studios forskning har rönt stor uppmärksamhet inom fordonsbranschen, nationellt som internationellt. Bland annat har en stor asiatisk biltillverkare valt att anlita dem för att göra en forskningsstudie om informationsbärande ljud till deras personbilar.

– Just nu samarbetar vi och Scania med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Ett uppdrag som går ut på att göra en av världens mer avancerade bilsimulator än mer komplett med hjälp av vår mjuk- och hårdvara för informationsbärande ljud, säger Johan Fagerlönn, doktorand hos Sonic Studio.

Fler användningsområden

Nästa steg är att lansera ett helt nytt datorprogram man valt att beskriva som ”ett Photoshop för ljud”. I programmet kan gemene man simulera ljud och direkt höra hur de fungerar i en given miljö.

– Med hjälp av verktyget kan man simulera hur ett visst ljud låter i en specifik miljö. Exempelvis kan man enkelt ta reda på hur ett varningsljud uppfattas och fungerar i ett kontrollrum i en industrimiljö, avslutar Katarina Delsing.

Visst är det en underbar värld av ljud vi lever i.