Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Erik Westberg – Musikhögskolans körprofessor

Vid den här höstens högtidliga promoveringar (lördag 8 november) av nya doktorer och professorer vid Luleå Tekniska universitet, höll sig Musikhögskolan i Piteå återigen väl framme.

I Luleå domkyrka promoverades Musikhögskolans namnkunnige körledare Erik Westberg till professor i körledning. Bland annat har han gjort sig vida känd för sitt arbete med skapande av Barents körensemble och etablerandet av ett Barents körcentrum.