Dans i Nord

Dans i Nords vision är att beröra och berika både publik och utövare genom att skapa möjligheter till ett mångfasetterat dansliv. Vår strävan är att vara en viktig dansplattform för lokal, regional, nationell och internationell danskonst med en kraft för utveckling och känsla och respekt för dåtid, samtid och framtid.

Dans i Nord vill främja möjligheterna för länsinvånarna i Norrbotten att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av dans i varje steg på alla nivåer.

Sedan starten år 2000 har Dans i Nord presenterat dansföreställningar i Norrbotten. Med ett starkt publikfokus arbetar vi för att publiken ska växa och att fler ska upptäcka dansen som konstart. Genom att turnéra dansföreställningar i Norrbotten , skapas olika former av mötesplatser där t.ex publiksamtal, workshops och olika dansnedslag är viktiga delar i vårt publikbygge. Att nå ut med danskonsten till både den äldre och yngre publiken är ett stort ansvar och en stor möjlighet. Danskonsten och scenen kan bli ett forum där vi kan bidra till att öka medvetenheten om olika frågor, kanske väcka tankar och vara en källa till inspiration och reflektion.

Piteå Kommun är Dans i Nord huvudman och  verksamhetsbasen finns på Studio Acusticum och Piteå Scienceparkområdet. Där har Dans i Nord  byggt upp en fungerande infrastruktur för den professionella danskonsten genom att samverka med de kulturella och kreativa näringarna på området. Varje säsong inleds t.ex med att koreografer i residens ges möjligheten att arbeta med skapandet av nya dansverk som har sin urpremiär under Dans i Nords och Norrbottens dansfestival DANSFESTEN , som firar fem år 2017 ! Till detta arbete knyts  bl.a  elever och personal från Piteå danskedja ( Svenska Balettskolan, Musik och dansskolan, Dansgymnasiet på Strömbacka och Danslärarutbildningen vid LTU) som ges möjligheten att delta i koreografernas och deras dansares dagliga arbeta  dvs inblick i yrkeslivet , man arrangerar olika  workshops , daglig träning och den årliga internationella sommarkursen. Skolan och andra verksamheter inom Piteå kommun  inbjuds årligen in  till Dans i Nords verksamhet på Studio Acusticum /PSP , som tar del av  skolföreställningar, studiebesök på danssal och/eller black box.

Dans i Nords arbete  gällande dans och dansfilmsutveckling  har inletts på området  och den första filmpremiären ägde rum den 17 februari 2017 i samarbete med bl.a  Studio Acusticum/PSP  och  Filmpool Nord. För att ytterligare arbeta med dansutveckling på området och nå ut till fler kommuninvånare,  fördjupades samarbetet med Studio Acusticum och Dans i Nord genom att under våren 2017 inleda en gemensam barndansserie.