Kompetenslaget

Kompetenslaget är Er HR-partner inom området kompetensutveckling. Vi arbetar med att utveckla människor och organisationer. Personalen är företagets största tillgång och så länge personalens alla styrkor underhålls fortsätter organisationen att utvecklas. Utvecklingsinsatserna ska givetvis ge genomslag i organisationens resultaträkning.

Kompetenslagets framgångsfaktorer är att vi funnit ett sätt att erbjuda våra tjänster till alla former av organisationer, stora som små. Vi har insett att nyckeln till framgång är att samarbeta och utvecklar därför alla våra kurser tillsammans med våra kunder. Inom Kompetenslaget finns ett nätverk av sjuttiotalet skarpa utbildningskonsulter och lärare som alla arbetar med att utveckla människor och organisationer.

Vi erbjuder våra kunder ett samarbete inom kompetensutveckling och organisationsutveckling. Kompetenslaget vill skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans skapar ett enkelt och effektivt arbetssätt inom området. Vill ni att vi registerhåller och upprätthåller era kravutbildningar så ordnar vi även detta.

Kompetenslagets besättning är stolt över alla våra fantastiska konsulter och lärare som dagligen hjälper till att utveckla både oss själva och våra kunder.