LTU Green Fuels

LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntetgas och gröna bränslen. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna bränslen. Pilotanläggningen är konstruerad för drift dygnet runt och har körts i 28 000 h sedan 2005 för teknikverifiering och inom olika forsknings och utvecklingsprojekt.

Luleå tekniska universitet har i Green Fuels ett partnerskap med Chemrec och Haldor Topsö. Till detta kommer ett konsortium som består av såväl nationella som offentliga aktörer.

Fredrik Granberg är VD för LTU Green Fuels och ansvarig för anläggningen som ligger i Piteå. Den som leder forskningen är Rikard Gebart, professor i energivetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Forskningsfokus

  • Nya råvaror som pyrolysolja, pulverformiga bränslen av olika slag samt förvätskat organiskt avfall.
  • Nya ultrarena dieselmotorer där Volvo testkör tio lastbilar med den ”gröna” dieseln Bio DME.
  • Innovationer i syntesprocesser (membran, termoforetiska cykloner, reserverade bränsleceller och trycksatt elektrolys).
  • Nya metoder för in situ mätningar.
  • Nya metoder för förbehandling (Solvolys, m m).
  • Upplåta infrastrukturen för externa projekt och vara en nationell infrastruktur för forskning inom gröna drivmedel.