Studio Acusticum

Studio Acusticum är ett av Norra Europas modernaste konserthus. Inget lämnades åt slumpen när vi ritade och utrustade den här multifunktionsarenan. Oavsett arrangemang kan vi därför erbjuda fullt anpassningsbara lokaler, den senaste tekniken, bra kringservice och akustik i absolut världsklass.

Stora salen

I stora salen kan du anpassa allt efter arrangemangets behov. Scenens storlek kan varieras från 40 till 180 kvadratmeter och taket kan höjas och sänkas för att skapa rätt akustik. Färdigdraget kablage för ljud- och bildupptagning, två fasta mixerbord, loger med bastu, omklädningsrum och repetitionsutrymmen i direkt anslutning till scenen är bara några exempel på vad ni har tillgång till.

Black box

Black Box är ett perfekt alternativ när anpassning är viktigt men Stora konsertsalen känns för stor.  Teleskopläktarna ger en publikkapacitet på 300 stående alternativt 204 sittande personer och miljön ger unika möjligheter till egen utsmyckning. Black Box har självklart samma tekniska och praktiska förutsättningar som Stora konsertsalen.

Orgel Acusticum

orgel-acusticum

Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitetbygger på tidigare resultat i forskning och konstnärligt utvecklingsarbete men stakar också ut nya vägar för framtiden. Instrumentets tonvärld gör det möjligt att spela såväl klassiska och nutida verk som musik som ännu inte har skapats.