Tomas Riklund AB

Tomas Riklund AB är ett företag som jobbar både lokalt, regionalt och nationellt med PR, marknadsföring och event. Här finns en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta från idé till färdig produktion i olika miljöer och medier. En styrka är den samlade kompetens som finns inom företaget både vad det gäller medieinformation, event samt grafisk produktion. Vi är vana att producera skräddarsydda lösningar efter önskemål hos kund. Kompetensbanken innefattar hela kedjan från idé och strategibyggande till färdig produktion och vi anpassar budskap till respektive mottagare och målgrupp.

Vi besitter en erkänd och komplett kompetens inom det grafiska området och givetvis implementerar vi vårt starka grafiska kunnande oavsett om det handlar om att utsmycka ett event, producera webb, tryckt material eller annonsproduktion. Vidare är textproduktion är en viktig och bärande del i produktion. Vi producerar såväl journalistisk som PR/marknadstext och ser detta som en förutsättning för att kunna leverera rätt text för rätt ändamål, allt från undersökande artiklar till text ämnad för olika sociala medier.