Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Forskning och samarbete

Hur skulle datorspel se ut om tjejerna själva fick bestämma? Forskningsprojektet Grieg är ett utmärkt exempel på hur samarbete kan leda till något riktigt spännande och oväntat.

Att datorspelande är populärt råder det inget tvivel om. Faktum är att datorspelsbranschen idag omsätter mer pengar än vad exempelvis Hollywood gör. Tyvärr är det fortfarande männen som styr, men detta hoppas Interaktiva Institutet tillsammans med Luleå Universitet och Strömbackaskolan kunna ändra på i framtiden.

– I forskningsprojekt Grieg försöker vi kartlägga hur datorspel skulle kunna se ut om tjejerna själva fick bestämma, säger en entusiastisk Nigel Papworth, forskare vid Interaktiva Institutet Sonic Studio.

Med en gedigen bakgrund från datorspelsbranschen, bland annat som dataspelsdesigner vid legendariska Daydream och universitetslärare inom dataspelsdesign, vet Nigel vad han pratar om. Utan att avslöja mer än nödvändigt berättar Nigel att man redan nu fått goda indikationer på att man är något riktigt spännande på spåret.

– Jag hoppas verkligen att vi hittar nog många guldkorn som gör att vi i framtiden kan bygga en prototyp som blir till en helt ny spelgenre.

Givande samarbete
Grieg är ett gemensamt forskningsprojekt mellan Sonic Studio, Luleå Universitet och Strömbackaskolan, Piteås gymnasieskola. Att dessa parter samarbetar är ingen tillfällighet, tillsammans är de en stark trio som kompletterar varandra perfekt.

Sonic Studio har forskningskompetens inom datorspel och ljud. Luleå Universitet har även de kunnande inom forskning men är framförallt extra duktiga på att genomföra intervjuer samt analysera och dra slutsatser av dessa. Tjejerna från Strömbackaskolans tekniska linje har rätt bakgrundsprofil och lever, vare sig de vill eller ej, mitt i denna datorspels- och nya medievärld.

– Unga människor ser andra saker än oss äldre, slår Nigel tvärsäkert fast.

Samma fast annorlunda
Det är på inget sätt unikt att forska om datorspel och datorspelande, det har gjorts många gånger förr. Det som klart och tydligt skiljer Grieg ifrån tidigare forskning är att man här väljer outforskade vägar och försöker angripa frågeställningen ifrån en helt ny vinkel.

– Att bara ställa frågor och låta någon svara på dem är svårt. Det är lätt att man omedvetet anpassar sina svar till det frågeställaren hoppas få veta, menar Nigel.

För att komma åt vad tjejerna egentligen tycker om datorspel startade man upp med en gemensam diskussion. Samtidigt kartlades deras förståelse och vana av teknik. Därefter har tjejerna fått spela olika typer av spel samt diskuterat om hur de har upplevt dem. En slutsats man tidigt drog var att många tjejer gilllar det vi traditionellt kallar för killspel.

– Många tjejer gillar traditionella killspel. Däremot tycker de ofta att de är alltför begränsade då man inte kan skapa eller bygga något, menar Nigel.

Ensam är inte stark
I maj avslutas projektet men redan nu har man en rad idéer att jobba vidare med och hoppas kunna återanvända i kommande projekt samt forskning. Klart är i alla fall att Nigel och Interaktiva Instuitutet hoppas på ett fortsatt samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Strömbackaskolan.

– I samarbete med dessa parter har vi hittat nya spännande saker som vi aldrig kunnat göra på egen hand, avslutar Nigel.

Mer information

www.tii.se/sonic