Forskningen växer!

Forskningen vid LTU i Piteå växer. Ett exempel är Moa som tog man, hund och katt och drog till Piteå för att forska om kulturjournalistiken ur ett norrländskt landsbygdsperspektiv.

”–Många utanför Norrland har uppfattningar och åsikter kring vad som är norrländskt men Norrland är stort, större än allt annat i Sverige egentligen och vad gör det med begreppet?, avslutar Moa Vennergrund.”

Läs mer om Moa på www.ltu.se.

(Foto: LTU)