Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

07 november 2012, Nyheter

Forskningen växer!

Vi kan glädjande konstatera att forskningen inom konst, kommunikation och lärande vid LTU fortsätter att utvecklas och förstärkas. Två exempel på detta är Jan Berg och Hans Gelter som har utsetts till biträdande professorer i ljudteknik respektive upplevelseproduktion.

  • Jan Berg forskar om ljudkvalitet i media i samarbete med Sveriges Radio och Sveriges Television. Han handleder doktorander samt undervisar i ljudteknisk forskning. Dessutom gör han sina sista månader av sitt uppdrag som dekan för filosofiska fakulteten.Läs mer om Jans arbete här.
  • Hans Gelter är för närvarande involverad i ett treårigt Kolarctic ENPI CBC Cross-Border Cooperation projekt: BART – Public – Private partnership in Barents Region Tourism där de studerar turism och turismutveckling inom Barents ur ett offentlig-privat perspektiv.Läs mer om Hans arbete här.

Acusticum gratulerar och hoppas på fortsatt utveckling och fler samarbeten!