Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

13 april 2018, Nyheter

Förstudie om innovativ tillväxt för kultur, platser och upplevelser

Piteå Science Park genomför nu en förstudie inför ett längre projekt som ska skapa tillväxt inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN) med ett speciellt fokus på kultur, platser och upplevelser. Genom innovativ digitalisering och branschöverskridande samarbeten med de digitala tjänstenäringarna, ges dessa fokusområden en knuff in i digitaliseringens värld, och på köpet kan Norrbotten bli mer attraktivt både fysiskt och digitalt för besökare, invånare och näringsliv.

Genom dagliga möten med de kulturella och kreativa näringarna (KKN) ser Piteå Science Park potential till innovativa vägar för tillväxt genom att addera digitala dimensioner till produkter, tjänster och affärsmodeller inom KKN, bara möjligheten ges att testa, experimentera och samarbeta med andra i projektform, där ingen part riskerar ekonomiska risker.

En viktig del är jämställdhetsaspekten och en vision är fler kvinnor på ledande positioner i teknikföretag. I KKN finns många verksamma kvinnor som i många fall är ensamföretagare, med affärsidéer som utgår från den egna personen som kan vara svåra att skala upp. Förstudien kommer testa metoder som kan hjälpa till att skala upp dessa om det finns ett intresse. Arbetet kommer även utvärdera metoderna för platsinnovation och design thinking samt titta på hur gamification kan användas i denna context.

Förstudien finansieras av Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Längmanska Företagarfonden.

Vill du veta mer om förstudien kan du kontakta Piteå Science Parks innovationsledare Daniel Gustafsson. daniel.gustafsson@piteasciencepark.se