Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

24 mars 2015, Nyheter

Framtidens journalister i vässad utbildning

Mycket redaktionellt arbete och stark branschkoppling både när det gäller teknisk utrustning och lärare. Det är framgångsrecepetet för universitetets nya utbildning journalistik och medier.

– På journalistik och medier utbildar vi morgondagens mediechefer, säger läraren Ulrika Lindgren.

Journalistik och medier är en uppdaterad version och en sammanslagning av de två medieproduktionsprogram och det journalistprogram som finns på Luleå tekniska universitet sedan 2007. Under arbetet med det nya programmet har lärarkollegiet jobbat tätt ihop med inbjudet branschfolk från hela landet för att få deras syn på hur journalistiken kommer att yttra sig i framtiden.

– Med uppdateringen av utbildningen anpassar vi oss både efter dagens arbetsmarknad och det som vi tror är framtiden, säger Ulrika Lindgren.

Fotograf: Patrik Häggqvist

Ulrika Lindgren, lärare på programmet journalistik och medier på Luleå tekniska universitet.

Väljer inriktning

De nya studenterna kommer stå stadigt med fötterna i medie- och kommunikationvetenskap som är programmets huvudämne. Trots att de väljer en inriktning – tv, radio eller text – kommer alla studenter att få lära sig grunderna inom de andra inriktningarna också.

Arbetet på programmet kommer att vara redaktionellt i stor utsträckning. Den vetenskapliga grunden kommer integreras i produktionskurserna och vice versa.

Praktik och slutproduktion

Det sista året är en slutspurt för att så många som möjligt ska hinna knyta an till medieföretag ute i branschen. Först kommer en praktikperiod, sedan examensarbete och vårterminen avslutas med en stor slutproduktion.

– Det är en väldigt bra möjlighet för studenterna att göra något väl genomarbetat till sitt CV, säger Ulrika Lindgren.

Totalt kommer 48 studenter antas, fördelat på de tre inriktningarna. En tredjedel av platserna är reserverade för studenter som gör antagningsprov, vilket kan vara ett bra alternativ för de som vet att betygen inte är så starka.

Läs mer om programmen och inriktningarna på LTUs webb

Källa: ltu.se