Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Framtidens mediekonsument: Nöjeslysten TV-tittare eller kritisk tidningsläsare?

Hur ser Dagens Nyheter ut om 5 år? Vad kommer framtidens tv-tittare att se på? Det var några av de frågor som DN:s chefredaktör Jan Wifstrand och TV4:s kanalutvecklare Thomas Bruhl fick svara på i samband med ”Det nya mediesamhället” under Acusticumdagen, 5 november.

– Vi kommer kommer fortsatt att satsa på att stärka och utveckla kommunikation och nyhetsförmedling på webben. Vår webbtidning har redan idag blivit allt bättre och får allt fler besökare. Vi kommer förmodligen också ha fortsatt utveckling av radio och TV som kanaler för våra nyheter. Vi kommer framför allt att bredda och utveckla journalistiken i vår papperstidning.

Det förutspådde Jan Wifstrand och underströk att god journalistik är så mycket mer än teknisk mediekunskap. Thomas Bruhl å sin sida lyfte fram TV4:s utvecklingsarbete för att möta nya behov och ökad konkurrens inom TV-mediet.

– Vårt utvecklingsarbete bygger på vetskapen att människor vill ha och får mer fritid och att mer fritid betyder behov av mer nöje. Han beskrev de nya TV-kanalerna inte bara som nya och ”nischade” – inriktade mot tydliga avgränsade målgrupper – utan också som helt annorlunda, med delaktighet och interaktivitet som grund.
– Med allmänt tillgängliga verktyg som SMS, MMS och videofilm ska våra tittare bli delaktiga i själva programskapandet på ett helt nytt sätt, deklarerade Thomas Bruhl.

Inte bara medieteknik
– God journalistik handlar om en kombination av brinnande engagemang och djup sakkunskap. För bra nyhetsförmedling är också kunskapsförmedling och kommunikation, menade Jan Wifstrand i den fasta övertygelsen att papperstidningen som nyhets- och informationskanal fortfarande slår det mesta av dagens nya medier.
– Trots insikten att Internet är det största som hänt sedan tryckkonsten och trots våra medvetna satsningar på att utveckla webbtidningen är det fortfarande papperstidningen som är vår starka produkt, underströk han.

Ledande förändringsarbete
För framtiden måste Acusticum och de nya medieutbildningarna vid Musikhögskolan i utvecklan nya, smarta och egna tjänster – produkter, sa  både Jan Wifstrand och Thomas Bruhl.
– Det är där de nya företagen ligger och det gäller att bli ledande i den fortsatta utvecklingen, menade de bland annat om framtiden och de nya medieföretagen.