Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

25 september 2017, Nyheter

Från Paris till Piteå för ett fossilfritt Sverige

Hur ska Norrbotten kunna ställa om till ett mer fossilfritt samhälle? Det var temat för konferensen Fossilfritt Norrbotten som Piteå Science Park var med och arrangerade tillsammans med Regeringen och satsningen Fossilfritt Sverige den 19 september.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med.

Ett av passen handlade om vilka utmaningar Norrbotten står inför och där deltog Anna Mård, affärsutvecklare på Piteå Science Park i en paneldebatt. Hon lyfte fram Piteå Science Park roll som neutral partner, facilitator, pådrivare och mäklare mellan de olika aktörer som kan lösa klimatutmaningarna; näringslivet, offentlig sektor och akademin.

– Vi har ett stort nätverk och får många gånger rollen som neutral koordinator i olika samarbeten mellan olika sektorer och branscher. Vi driver bland annat ett kluster inom bioindustri med regionala aktörer för att utveckla nya produkter och tjänster från skogen, sade Anna Mård.

Anna fick även berätta om solcellsparken Solvåg som byggs just nu på Universitetsområdet, ett gott exempel på hur tillförsel av nya kompetenser lyfter ett projekt.

– PiteEnergi bygger en ny forskningsanläggning för dubbelsidiga solcellspaneler här på  universitetsområdet. Som partner finns det norska forskningsinstitutet Norut, som är specialister på solenergi i kallt klimat. Piteå Science Park tog in ytterligare en aktör med en helt annan kompetens, nämligen forskaren Björn Ekelund, från Luleå tekniska universitet. Han är arkitekt och forskar på hur gestaltning av urbana energiproduktionsanläggningar kan bidra till acceptans och rumslig integration. Tillsammans med ett designteam tog Björn fram ett förslag på en vågformad träspång, med solcellerna monterade i träramar på trätrallen. Solcellerna fungerar som vind- och bullerskydd mot Norra ringen och bildar ett rum med en grön park i mitten.

Ett lyckat exempel på samverkan i skärningspunkten mellan olika branscher.

Företag som går före

Under dagen deltog även en rad företag som visade hur man kan gå före i omställningen, och att det inte behöver vara svårt. Det handlar mod och att tro på det man gör. Visst kostar det, som Polarbrödgruppens VD, Karin Bodin konstaterade, men det måste få kosta. Både kunder och konsumenter ställer allt högre krav på hållbarhet och vi måste leva upp till de förväntningarna.

Magnus Edin, VD på Sunpine, tycker att regeringens krav är för låga.
– Vi skulle klara av en mycket högre kvotplikt bara vi får förutsättningarna. Tala inte om vilket bränsle som vi ska satsa på, utan titta på hela miljönyttan och premiera de som är bäst.

Under lunchen sändes en podd om vilken roll Norrbotten kan spela i ett fossilfritt Sverige? Med stor tillgång på både vind, vatten och skog har regionen ett överskott på förnybar energi, men hur används den på bästa sätt.

Om det och mycket annat samtalade Karin Bodin, vd Polarbrödsgruppen, Magnus Edin, vd Sunpine, och Anna Mård, affärsutvecklare cleantech, Piteå Science Park. Intervjuar gör Peter Söderberg, Fossilfritt Sverige.

Hela podden finns här: http://fossilfritt-sverige.se/podd-fossilfritt-norrbotten/

Vikten av att sätta rätt ambitinsnivå

Den nationella samordnaren Svante Axelsson beskrev också vikten att välja rätt ambitionsnivå och inte gapa efter allt samtidigt utan greppa det som är greppbart just nu. De större och svårare frågorna får kommer senare och faller troligtvis på plats när man byggt grunden klart. En positiv signal som framfördes var att koldioxidutsläppen i världen nu inte längre ökar utan trenden är snarare en minskning. Detta trots en stark utveckling i många länder. Däremot kan man också se att klimatförändringen och den globala uppvärmningen verkar gå fortare än vad man tidigare hade trott. Utmaningen för att klara klimatet är stort men konferensen gav en positiv känsla av att det är möjligt att anta och klara av utmaningarna. Norrbotten har stora chanser att gå före och visa vägen för ett fossilfritt Sverige.