Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Frukostmöten och nya medier

YouTube och bloggar påverkade presidentvalet i USA. Internet och mobiltelefoner stängs aldrig av. Mediebruset dånar. Om detta och de traditionella medierna kommer Mötesplatsen Upplevelseindustrins frukostmöten att handla om. Först ut var Inger Lindstedt, nybliven professor på LTU.

– Hur många läste tidningen i morse? är Ingers öppningsfråga.

Ett fåtal personer räcker upp handen. På frågan om hur många som såg på frukost-TV är det några fler händer som åker upp i luften. Allra flest viftar glatt när Inger undrar hur många som har Facebook och nyttjar det regelbundet.

Hur ser du eller ditt företag på det förändrade medielandskapet? Har ni redan positionerat er eller är det mer kunskap ni behöver? Oavsett vart ni befinner er kommer vårens frukostmöten att bli intressanta att följa. Forskare, journalister, bloggare och medietränare kommer alla att berätta om sin syn på saken. Hur viktigt är det att synas? Vart ska man synas? Hur når man ut till rätt målgrupp på effektivast möjiga sätt? Hur ser förändringarna ut i vårt mediesamhälle och hur påverkar de mig, eller oss? Rykande aktuella och viktiga frågor för alla.

Inger Lindstedt, en kort presentation
Sedan en tid tillbaka är Inger Lindstedt professor i Medie- och kommunikationsvetenskap på institutionen för musik och medier, vid LTU. Men inte nog med det. Hon är dessutom professor inom samma område vid Malmö Högskola. Till årets första frukostmöte var hon inbjuden att prata om två av sina specialområden, journalistik och nya medier. Hennes spännande rubriksättning, ”Hur ser det nya mediesamhället ut och var ska jag synas?”, lockade många nyfikna åhörare.

Samma fast annorlunda
Oavsett om det handlat om boktryckarkonstens eller datorns födelse har stora förändringar alltid delat in människorna i två läger. Några är skeptiska, andra ser bara möjligheter. I och med Internets intåg i folkhemmet har det spekulerats om allt ifrån papperstidningens undergång till det papperslösa samhället. Hur allt slutar vet ingen. Ett är i alla fall säkert, de nya medierna är här för att stanna och vi har bara sett början på något nytt och revolutionerande. Eller nytt och nytt. Det är nytt men samtidigt inte.

– De nya medierna bär alltid med sig de gamla, säger Inger tvärsäkert.

Entusiastiskt och med stor kunskap navigerar Inger åhörarna genom mediernas utvecklingshistoria fram till dagens nya mediesamhälle. Från telefonens födelse i slutet av 1800-talet, via TV:s och Internets intåg i folkhemmet har samma fenomen ständigt återkommit. De första radioprogrammen var ljudupptagningar av konserter och TV var i början filmad teater. Anledningen är att nya medier alltid haft problem att hitta just sin unika form. Istället har man utgått ifrån det kända och experimenterat sig fram. I samma utvecklingsfas befinner sig Internet och de möjligheter man hittar där. Det vi ser på nätet idag, med alla dess tjänster och möjligheter, är bara i sin linda.

Skillnader på gamla och nya medier
De traditionella medierna, som tidningar, radio och TV, bygger alla på att några få bestämmer vad som ska sändas eller läggas ut samt hur historien ska berättas. Trovärdighet är livsviktig, allt ska källgranskas. De nya medierna vänder allt upp och ner. Numera kan vem som helst publicera vad som helst, när som helst. Några krav på sanning och källgranskning finns inte för avsändaren, allt ansvar läggs på mottagaren.

– Källkritik är så viktigt att det borde vara ett eget ämne i skolan, menar Inger.

Att avgöra om information är sann eller ej är svårt idag. I framtiden lär det knappast bli enklare. Via bloggande, Wikis och YouTube kan vem som helst bli innehållsskapare. Sanning, vinklad eller påhittad, det är upp till mottagaren att avgöra.

Goda exempel
Är allt bara av ondo och skapar svårigheter för oss människor? Självklart inte. De nya medierna har betydligt fler goda sidor än vad många tror.

– För första gången har vi fått ett demokratiskt medium som är öppet för alla. Det skapar nya intressanta möjligheter och gör mottagarna aktiva, fastslår Inger.

Vad datorer och mobiltelefoner har att erbjuda känner nog de flesta till. Men hur många vet om att exempelvis företag kan nyttja bloggar för att snabbt och effektivt kommunicera internt och externt? Att Facebook skapar nya ytor för att nå ut till målgrupper som annars är svåra att fånga upp?

– Barack Obama nyttjade de sociala medierna fullt ut under de amerikanska presidentvalet. På detta sätt nådde han ut till nya människor och målgrupper som tidigare varit svåra att engagera och påverka.

Nästa frukostmöte
Det blir intressant att följa Mötesplats Upplevelseindustrins frukostmöten under våren. Tisdagen den 10/3 klockan 07.30 får vi träffa frilansjournalisten Hans-Olov ”Hantis” Ohlsson. Välkommen.

Hemsida: Mötesplatsen Upplevelseindustrin Piteå