Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Går grillkorv att designa?

Går det att designa allting? Vad är en designad upplevelse och varför ska entreprenörer i Norrbotten designa sina upplevelseprodukter? Ja, det var en del av de frågor som kom att diskuteras under kvällsseminariet den 12 november.

Jan Nyberg, samtalsledare med gästföreläsare Peter Hallén.

Det här första seminariet i en serie After Work-träffar, hölls av Peter Hallén, designarkitekt, ordförande för Intresseföreningen för upplevelseindustrin samt vd för AHA Sweden AB och var ett samarrangemang mellan Acusticum och Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå och Musikhögskolan.

Livsnödvändiga centra
För framtiden och tillväxten är det nödvändigt att skapa kreativa centrum. Det sa Peter Hallén i sin inledning och menade att kreativa centra redan nu är en förutsättning för regional utveckling. Utifrån en rad egna designprojekt visade Peter Hallén också på hur han menar att en genomtänkt design kan stärka marknadsföringen av såväl en enskild produkt som en ort eller en hel region.
– Det handlar om att se och skapa ett djup i de upplevelser vi skapar eller faktiskt har runt omkring oss i vår livsmiljö, underströk han.

Norrbotten- ett designprojekt?
Utifrån en fråga från samtalsledare Jan Nyberg diskuterade sedan de medverkande studenterna, och lärarna från Musikhögskolan, samt entreprenörerna om det är möjligt att använda designen som verktyg för utveckling av turism och besöksnäring i Norrbotten. Under den intensiva diskussionen konstaterade bland annat Peter Hallén att utveckling av designarbetet inte bara handlar om att locka besökare utan först och främst att få de kreativa krafterna att stanna.

Christina Rådelius, projektledare för Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå, underströk avslutningsvis att samtalen under kvällen bekräftat behovet av samtal kring upplevelseindustrin och utvecklingen.
– Men framför allt har kvällen bekräftat att vi är just i början av en gemensam process där alla ? entreprenörer, studenter och universitet ? behöver varandra, sa hon och hälsade välkommen till nästa After Work seminarium den 4 december.