Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

03 januari 2019, Nyheter

Go Business Incubator öppnar i Skellefteå

Piteå Science Park har nu beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet Go Cloud. Vi känner oss glada och tacksamma för detta förtroende. Vi vill rikta ett stort tack till våra medfinansiärer Region Norrbotten, Piteå, Luleå, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord för att ni tror på oss!

Go Cloud – för att stärka innovationskraften i hela regionen är ett treårigt EU-projekt som kommer att starta i januari 2019. Projektet innebär att Go Business ska växa och erbjuda företag i hela regionen stöd genom att utveckla möjligheter att delta digitalt i Go Business inkubator. Dessutom kommer vi att etablera Go Business i Skellefteå.

Vi är är oerhört glada och peppade över denna möjlighet!
Let’s go cloud!

Sammanfattande projektbeskrivning Go Cloud
Projektets övergripande mål är att bredda innovationskedjan i regionen och nå en bredare mångfald av
företag och särskilt företag på landsbygden.

Möjligheten att ta del av de system och miljöer som främjar innovation är mer begränsade i regionens
glesbefolkade områden. Det är en utmaning som behöver mötas upp i form av åtgärder som främjar delaktighet i ett platsoberoende innovationsstödsystem. Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik möjliggör en mer distansoberoende samverkan mellan aktörer och det kan kompensera för nackdelarna med långa avstånd mellan orter, företag och marknader i och utanför regionen. Parallellt med Go Business fasta inkubatorer som Piteå Science Park driver i Piteå och Luleå redan idag vill vi utveckla ett digitalt innovationsstöd, en testbädd för en digitala möten för att platsoberoende kunna främja innovationsarbete. Detta för att skapa förutsättningar för entreprenörer inom olika branscher, kulturer, kön, etnicitet etc. från hela regionen att utveckla sina affärsidéer.

Vi vill även etablera en fast inkubator i Skellefteå för att stärka upp innovationsmiljön i den södra delen av regionen. Projektmålet är att utöka Go Business verksamhet både fysiskt och digitalt, för att nå fler tjänsteföretag i regionen och bidra till ett platsoberoende innovationssystem. På så sätt ges fler idéer möjlighet att utvecklas till nya innovativa tjänster och fler företag uppvisar en ökad innovationsverksamhet.
Projektets delmål är:

• Utveckla fler fysiska mötesplatser för innovativt arbete regionen genom etablering av Go Business inkubator i Skellefteå, Västerbotten.
• Att platsoberoende kunna främja innovationsarbete i hela regionen, genom att etablera en testbädd för en digital inkubator.
• Fler idéer ges möjlighet att utvecklas till nya produkter, tjänster, processer eller metoder genom innovationsstödjande aktiviteter.
• Stärka innovationstödsystemet i hela regionen genom kunskapsspridning av Go Business metoder och verktyg till innovationsfrämjare och kommuner.