Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

26 april 2018, Nyheter

Go Cloud ska bli Sveriges första virtuella inkubator

Bild på Marcus Olsson, affärscoach på Go Business.

Piteå Science Park planerar att starta en virtuell inkubator som ska erbjuda stöd till entreprenörer framför allt i inlandet.

– I en tradionell inkubator kan man byta tankar över en kopp kaffe. Det utbytet kanske också kan ske digitalt i olika former.

Det säger Marcus Olsson, som är projektledare för förstudien Go Cloud, som ska undersöka förutsättningarna för en virtuell inkubator i Norrbotten.

I planerna samarbetar Piteå Science Park med Rise Interactive, som ska ta fram en digital strategi kring vilka verktyg som finns och hur de kan användas. Bland annat ska workshops och coachning ske via Skype eller liknande program för kommunikation.

– Nätverk är något som entreprenörer värdesätter högst, att kunna träffa de som möter samma utmaningar som man själv, säger Marcus Olsson.

Samarbetar med Avki
En annan samarbetspartner är Ávki i Gällivare, ett utvecklingsbolag inom samiska näringar.

– Tillsammans med Ávki ska vi fördjupa oss hur behoven ser ut för entreprenörerna i inlandet, säger Marcus Olsson.

Målgrupper för en framtida virtuell inkubator är företag inom tjänstesektorn och som ligger långt från kustens stora befolkningscentra, till exempel företag inom besöksnäringen och företag i de kuturella och kreativa näringarna.

Start för första virtuella inkubatorn
Den förstudie som nu inleds ska slutrapporteras i augusti och om den leder till ett genomförandeprojekt är det tänkt att starta i januari 2019. Det blir i så fall Sveriges första virtuella inkubator av det här slaget.

Den nya inkubatorn ska komplettera inkubatorverksamheten i Go Business som Piteå Science Park driver sedan flera år.

Förstudien finansieras med medel från Längmanska företagarfonden, Sparbanken Nord och EU:s strukturfond.

Text och bild: Lennart Håkansson