Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

30 augusti 2018, Nyheter

Go Cloud ska öka innovationskraften i hela regionen

Bild på Marcus Olsson, Helena Karlberg och Camilla Neideman.

Etablering av en digital tjänst och ytterligare en fast inkubatormiljö. Go Business siktar nu på att nå många fler nya entreprenörer. – Vi vill stärka innovationsstödet i hela regionen, säger Marcus Olsson, innovationsledare vid Piteå Science Park och siteledare hos Go Business i Piteå.

Piteå Science Park driver för närvarande fasta inkubatorer genom Go Business i Piteå och Luleå. Här erbjuds stöd till nya företagare med tjänsteidéer, genom väl grundade metoder som utvecklats under många år. Sedan starten 2008 har mer än 170 entreprenörer startat företag genom Go Business. Ambitionen är nu att ytterligare stärka innovationskraften i Norr- och Västerbotten genom en digital tjänst. – Vi vill kunna erbjuda ett platsoberoende stöd och vidareutveckla våra metoder att även fungera på distans, säger Marcus Olsson.

Under våren har Piteå Science Park genomfört en förstudie i samarbete med utvecklingsbolaget Ávki i Gällivare och RISE Interactive i Piteå. Målet har varit att undersöka om det finns intresse för en digital inkubator och vilken typ av stöd och hjälp nya företagare i regionen behöver och efterfrågar. Resultatet är tydligt. – De som bor på andra orter har samma behov av att bygga nätverk och etablera kontakt med andra entreprenörer och många har varken tid, råd eller möjlighet att åka långt för att få stöd och utbildning, säger Marcus Olsson som varit projektledare i förstudien.

I förstudien har dialog förts med företrädare för kommuner och regionala utvecklingsbolag samt andra aktörer som jobbar på liknande sätt. RISE Interactive har även identifierat en möjlig digital strategi. – Vi har fått många värdefulla tips som vi tar med oss när vi nu ansöker om ett nytt projekt där vi vill testa en digital metod i skarpt läge, säger Marcus Olsson.

Ett stort antal kommuner i Norrbotten och norra Västerbotten har undertecknat att de gärna vill samarbeta och ta del av ett digitalt stöd. Skellefteå kommun har dessutom visat stort intresse för att etablera ytterligare en fysisk inkubator, vilket också kan bli verklighet i ett kommande projekt. – Kopplingen mellan en digital inkubator och våra fasta siter är en styrka och en förutsättning. De kommer att fungera som en bas för de digitala tjänsterna.

Förstudien har finansierats av Längmanska Företagarfonden, Sparbanken Nord och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

 

Text och foto: Britta Elfving-Persson