Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

20 februari 2024, Nyheter

Innovation för kultur och industri i tillväxt

Vad har Acusticum i Piteå och Silicon Valley i USA gemensamt? Jo, de är båda viktiga satsningar för den gröna omställningen här uppe i norr.

Piteå Science Parks femte nyhetsbrev i februari 2024.

Goda insikter nr 5 – innovation för kultur och industri i tillväxt

Acusticum – ett regionalt kunskapsnav för kulturdriven samhällsutveckling

Hur använder vi kulturen som drivkraft i samhällsutvecklingen och hur blir platsen Acusticum i Piteå en tongivande del i den gröna omställningen i norra Sverige?

Nu välkomnar vi på Piteå Science Park tillsammans med Hållbar tillväxt på kommunledningsförvaltningen Piteå kommun vårt nya uppdrag, Acusticum. Det är nästa led i projekt Framtid Campus Piteå som öppnar upp för mer forskning och utveckling, som spetsar till utbildning och studiemiljö och som tydligt förenar näringsliv med musik och andra konstuttryck genom konserthuset Studio Acusticum.

Det är över 20 år sedan det konstaterades att Piteå behövde utveckla en ny industri vid sidan av den historiskt dominerande pappers- och skogsindustrin. Kulturområdet med musik och evenemang, media och upplevelser som bärande aktiviteter var starkt, dessutom ett område som i det nya informationssamhället utpekades som ett tillväxtområde.

Satsningen namngavs Acusticum och med namnet följde en vision: ”Acusticum ska uppfattas som en ledande mötesplats i Europa för forskning, utbildning och näringslivsutveckling inom områden som ljud, musik, media och upplevelser.”
Med visionen som utgångspunkt erhölls finansiering för lokaler, professurer, nya utbildningsplatser samt etablering av företag och utvecklingsprojekt och slutligen: ett konserthus med akustik i världsklass. Området har, som namnet anger, låtit höra om sig och idag finns drygt 800 personer verksamma här.

Acusticum har en infrastruktur med aktörer som Musikhögskolan, Luleå tekniska universitet, Norrbottensmusiken, Vuxenutbildningen, konserthuset Studio Acusticum, forskningsinstitutet RISE, Piteå Science Park, Piteå Näringsfastigheter samt näringsliv som representerar flera olika branscher. Men inte minst finns här en unik möjlighet att involvera människor i de frågor som står högt på̊ agendan för politik och näringsliv i regionen; kultur som bidrar till hållbar utveckling och tillväxt genom bildning och engagemang.

Acusticum är en fantastisk plats med stora möjligheter att vara regionens kunskapsnav för kulturdriven samhällsutveckling, och med den utgångspunkten tydliggör vi på Piteå Science Park områdets utveckling. Dels genom att sätta en ny vision med en gemensam handlingsplan, dels genom att ta fram en plan för hur varumärket ska kommuniceras. Den första delen av utvecklingsarbetet inleds med en omvärldsanalys och en gemensam workshop där vi bjudit in aktörer från området, kommunen och fastighetsbolaget. Vi vill öka intresset för områdets utveckling och inspirera till en gemensam bild för vägen framåt.

Piteå vill bidra till den gröna omställningen och samhällsbygget i regionen. Ett av de bidragen är att bygga vidare på det vi är riktigt bra på och på det som regionen behöver som en del av den samhällsomvandling som industrietableringarna leder till.
Omtaget om Acusticum kommer att vara en viktig satsning som kommer att ha stor betydelse för regionens fortsatta utveckling.

Är du intresserad och vill bidra?

Hör av dig till Greta Wimander, forsknings- och utvecklingsstrateg Piteå Science Park, Roger Norén konserthuschef Studio Acusticum, eller Stefan Lundmark, utvecklingsstrateg Hållbar Tillväxt, Piteå kommun.

Kulturens värde

 

Silicon Valley – here we come!

Nu åker vi, tillsammans med Skellefteå Science City, LTU Business, Invest in Norrbotten och Luleå Science Park, till USA, närmare bestämt till Silicon Valley i San Fransisco för att delta i Bifrost Summit 2024.

Tanken är att vi tillsammans ska marknadsföra vår region genom att berätta om alla investeringar som sker här uppe i norra Sverige inom flertalet sektorer och vilka intressanta innovationsmiljöer och testbäddar som finns, med målet att locka hit unga amerikanska företag som kan bidra till fortsatt utveckling och tillväxt.

Vi kommer att erbjuda de som visar intresse att komma hit i samband med Demo North i maj.
Det är ett bra tillfälle för oss att visa upp de satsningar som pågår här och samtidigt ge de besökande tillgång till människor/nätverk och även bjuda in till ”technical visits”, inkluderat innovationsmiljöer och testbäddar. Vi kommer även att visa vårt ”soft landing” erbjudande för den som vill etablera sig här.

Vi gör denna insats för att vi insett att för att klara den gröna omställningen och samhälls-omvandlingen kommer vi att behöva attrahera både företag och människor från hela världen.

Det kommer helt enkelt att vara svårt att attrahera och hitta kompetens enbart inom Sverige.
Vi ser stora möjligheter för amerikanska startups och scale up bolag att leverera innovativa lösningar och vi är övertygade om att vi kan visa att det är i norr framtidens affärer finns. Här finns också ett samhälle med fungerande stöd och möjligheter, vacker natur och bra livsmiljöer. Bara för att nämna några av våra argument.

Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park

Bifrost Silicon Valley

Innovation lika viktig som nyetableringar

Vi jobbar för kombinationen av en fossilfri framtid, ekonomisk tillväxt och attraktiv livsmiljö. I den gröna omställningen är det mycket fokus på nyetableringar för att skapa tillväxt och det är absolut viktigt att få in nya spelare på planen. Att förnya och addera.

Men lika viktigt är det att arbeta med innovation. Vad är då innovation och vad menar vi med det? Innovation betyder enkelt beskrivet att man arbetar med utveckling och användning av idéer och teknik som förbättrar varor och tjänster eller gör produktionen mer effektiv.

Hur arbetar vi med det då? Innovation sker i möten mellan människor och därför handlar våra insatser mycket om att samla människor och företag för att dela kunskap och erfarenheter. Att lära och inspireras av varandra. Vi ser till att skapa en bra grogrund för goda idéer och ge förutsättningar för att utveckla och testa.

Nu kan du som företag ta reda på hur mycket och på vilket sätt ni jobbar med innovation genom att göra vår innovationsanalys som vi tagit fram tillsammans med Bizmaker och Skellefteå Science City. Det går fort och ni får direkt flera goda råd och tips på hur ni kan jobba vidare för att förbättra innovationsklimatet på er arbetsplats. Testa!

Innovation bidrar med mycket till den ekonomiska tillväxten och vi, tillsammans med andra i regionen, arbetar därför med innovation som verktyg för att utveckla befintliga företag och deras verksamhet.
Men också för att stötta utvecklingen med nya produkter till marknaden. Här behövs hållbara lösningar, som till exempel hållbara drivmedel som produceras av skogliga restprodukter och biobaserade kompositer.

Vi vet att innovation är viktigt för att skapa attraktiva platser dit människor vill flytta. Att tänka nytt för att utveckla nya miljöer som talanger och människor med stark drivkraft och idéer vill vara en del av. Därför jobbar vi nu också med platsens attraktion för Acusticumområdet i Piteå.

I våra uppdrag  – som sträcker sig mellan entreprenörskap, kulturupplevelser, platsattraktion, innovation och etableringar, ser vi tydligt att den minsta gemensamma nämnaren för våra verksamheter är samhällsutveckling.

Därmed är vi en motor för samhällsutveckling i norra Sverige. Med fokus på kultur och industri.

Henrik Bucht, vd Piteå Science Park, Johanna Blylod verksamhetschef Piteå Science Park

Innovationsanalys