Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

03 maj 2024, Nyheter

Goda insikter nr 7

Regeringen har nyligen presenterat en strategi för den nya basindustrin – kreativa och kulturella branscher. Det är helt rätt i tiden med satsningar på kultur som en del av samhällsutvecklingen. Nyhetsbrev nr 7 är ute.

Strategier för en ny typ av basindustri i Sverige

De kulturella och kreativa branscherna – en basindustri för Sverige

Piteås satsning på Acusticumområdet och på kulturens roll i samhälls-utvecklingen har aldrig känts mer rätt i tiden än nu. Efter påsk släppte Regeringen en vision för 2033 som säger att Sverige då ska ha stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna.

”Branscherna har god tillväxt och bidrar till svensk ekonomi och ett dynamiskt näringsliv i hela landet, ökad export och en positiv Sverigebild i utlandet. Företag inom de kulturella och kreativa branscherna bidrar till en mångfald av kulturella uttryck och kulturupplevelser i hela landet.

– Det är min och regeringens bestämda uppfattning att de kulturella och kreativa branscherna måste börja ses som en ny typ av basindustri för Sverige. Att främja förutsättningarna för företagande inom kulturella och kreativa branscher gynnar också den fria kulturen, då de flesta professionella utövare och kreatörer inom sektorn är organiserade som företag, säger kulturminister Parisa Liljestrand.”

En av de totalt sex strategiska målen för att uppnå visionen för Regeringens strategi handlar om livsmiljöer och näringsliv i hela landet och det speglar också den inriktning vi har för Acusticumområdet. Vi vill skapa en livsmiljö och ett näringsliv; ett samhälle, där vi sätter kulturen som den bärande delen i samhällsutvecklingen i stället för att ha kulturen som ett tillskott i marginalen. Vad händer då? Vi ska arbeta efter vår teori om kulturdriven samhällsutveckling och vikten av det i den gröna omställningen i norr.

Platsen Acusticum ska därmed vara en plats dit vi vill attrahera människor och bjuda in till att vara delaktiga i de förändringar som sker i samhället. Kulturen utgör en scen och en resurs för människor att påverka sin framtid. Vi tror på konst och kultur som en viktig byggsten i vårt gemensamma samhällsbyggande.
Det handlar även om företag och entreprenörer i kulturella och kreativa branscher, om studenter, organisationer, föreningar och besökare som vill uppleva och bli berörda.

Norra Sveriges utveckling och behov av kulturen som en attraherande kraft för att skapa inflyttning och trivsel bland dem som redan bor här nämns på flera ställen i Regeringens strategi. Därför känns det också mer rätt än någonsin att en stor del av vårt arbete framåt blir att jobba med platsen och innehållet på Acusticumområdet.

Vår vision för platsen är Acusticum – attracting people.

Nu är också vår strategi satt.
Acusticum – attracting peopleär en satsning som bygger på en samverkan med aktörerna på Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet, Norrbottens-musiken, RISE, befintligt näringsliv och kulturliv, Piteå kommun samt Piteå kommunföretag AB (PIKAB). Tillsammans med det omgivande samhället.

Vill ni vara med eller bara är nyfiken? Kontakta greta.wimander@piteasciencepark.se

Regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

 

Framtiden för fem förnybara drivmedel

Vi tror att alla förstått och insett att det måste fram fler källor till förnybara drivmedel eftersom det är en viktig del av omställningen till ett hållbart transportsystem här i norr, i Sverige men också internationellt.

Vi konstaterar också att de flesta förstår fördelarna att gå över från fossilt till förnybart; att det minskar klimatpåverkan, ger lokala arbetstillfällen, minskar sårbarheten och skapar en bättre handelsbalans.

Men vilka är då de alternativ som finns och hur ser framtiden ut för dessa? Mattias Goldmann, välrenommerad debattör för ett hållbart samhälle, gjorde i november 2023 en analys i tidningen Miljö & Utveckling kring befintliga förnybara drivmedel gällande tillgång, efterfrågan och pris.
Mattias Goldmanns slutsatser i korthet:

  • Biogas har en ljus framtid gällande tyngre transporter och tankställena för biogas har byggts ut och finns hela vägen norrut längs E4:an. Däremot är det en mer osäker framtid för personbilar, den är dyr och är därför mindre konkurrenskraftig när det gäller personbilar.
  • Efterfrågan på Etanol ökar på centrala marknader, bland annat i Brasilien och Kina. I Sverige används den främst som låginblandning för att uppfylla reduktionsplikten, ett krav som sänkts rejält och därför minskar efterfrågan nationellt.
  • HVO har en kraftigt ökad tillgång och därför också ett lägre pris men här gäller samma sak som för Etanol, efterfrågan minskar eftersom takten för reduktionsplikten sänks.
  • RME har en stabil efterfrågan och ett stabilt pris som styrs till stor del av rapspriset. Det är betydligt billigare än HVO och fossil diesel vilket har därför fått flera åkerier och kollektivtrafiksaktörer att skifta till RME.
  • När det gäller flyg finns en hög efterfrågan men också ett högt pris. Het enkelt för att SAF, förnybart jetbränsle, är dyrt.
  • Förnybara drivmedel för sjöfarten är fortfarande en omogen marknad, med många olika drivmedel och begränsade och tidiga kvot- och reduktionspliktssystem.

Det finns enligt Mattias en del utmaningar, men samtidigt gör en minskad kvotplikt att ambitiösa företag än en gång kan erbjudas exempelvis 100% förnybar HVO.

Tidigare studier genom Treepower har visat att det är möjligt att skapa fler biobaserade drivmedel av skogsnäringens sidoströmmar. Råvaran finns, kunskapen finns och vi vet också var det kan vara lämpligt att etablera en produktions-anläggning.
Även för elektrobränslen är förutsättningarna goda här i norr. Det finns även goda möjligheter att samköra dessa teknologier.

Nu har fossil diesel och bensin blivit rejält billigare och frågan är hur det påverkar tillskyndandet av fler hållbara drivmedel. Klart är att Norrbotten och Västerbotten har råvara och kunskap – och visst är väl hållbara transporter en viktig del i den gröna omställningen?

Ett viktigt steg för att nå visionen om en grönare logistikkedja är att hela värdekedjan samarbetar och kommer till skott. För att etablera och finansiera en produktionsanläggning underlättar det enormt mycket om det finns avtal kring ”off- take” och här är det viktigt att transportköpare och transportutförare samverkar för att kunna erbjuda detta.

/Ulf Westerberg

Förnybara drivmedel 2024

 

Efterlysning! En glad lax som är en fena på content

Våra projekt blir fler och kommunikationsbehovet ökar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss kommunicera våra projekt och Go Business.

Är du kreativ, initiativrik och strukturerad och har erfarenhet av att arbeta med grafisk design, rörlig media och är en stjärna på att skapa bra content i sociala medier?
Ja, då vill vi att du går in på vår hemsida piteasciencepark.seoch läser mer om tjänsten som grafisk formgivare/digital producent hos oss.

Välkommen med din ansökan! (OBS, ansökningstiden har gått ut!)

 

Fler leverantörer behövs till de stora industrisatsningarna

Vill du vara en del av den gröna omställningen och göra fler lönsamma och hållbara affärer? Som vi berättat tidigare arrangerar vi tillsammans med övriga samarbetspartners i North Sweden Cleantech årets Cleantech Meetup i Piteå den 7 maj. Det är första gången vi i Norrbotten är med och arrangerar denna viktiga mötesplats för små och medelstora företag som vill växa och det i en tid när vi verkligen behöver växla upp. Fler leverantörer behövs till de stora industrisatsningarna här i norr.

Välkommen till en eftermiddag där vi tar del av intressant dialog och diskussion kring temat: Hållbara affärer för tillväxt i norra Sverige – små och stora företag tillsammans.

Eftermiddagen varvas med företagspresentationer, mingel och möjligheter att skapa nya kontakter. Här är programmet i korthet:

PROGRAM ACUSTICUM PITEÅ  7  MAJ

11:00 Mingel med lunch 12:00 Välkomna

Innovationskraft för grön omställning, Peter Hedman, North Sweden Cleantech

Hur SMF och stora företag genom innovation och samverkan kan göra lönsamma affärer, Vinit Parida och Patricia Carolina Garcia Martin, Luleå tekniska universitet

Hypotesprövning – möjlighet att testa en idé för biobaserad utveckling, Linda Larsson, BioInnovation Lagkrav och hållbarhetscertifieringar Thomas Taavo, PwC

Företagscase – små företag berättar om sina erfarenheter att göra affärer med stora företag Emil Svanberg, Rock Sigma, Erik Jonsson, Nordic Quick System, Thomas Storsjö, BioCompost

Paneldiskussion – behov och potential, Anne Graf, H2 Green Steel, Fredrik Bäcklund, Statkraft Matti Kataja, Northvolt, Martin Ärlestig, Viable Business Hub

Information om framtida matchmakingmöjligheter

Årets Cleantechprofil

16:00 Tack för idag!

Missa inte detta tillfälle till att skapa nya hållbara affärer! (OBS anmälningstiden har gått ut)

Eventet arrangeras genom projektet Innovationskraft för grön omställning som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, RISE, Arctic Business , BizMaker, Uminova Innovation, Piteå Science Park, Skellefteå Science City, PiteEnergi, Övik Energi, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommunföretag och Vakin.

/Patrik Isaksson och Cherié Karlsson

 

Från säljskygg till säljtrygg med Ulla Lisa Thordén

Välkommen på en digital lunchföreläsning ”Från säljskygg till säljtrygg” med Ulla Lisa Thordén, en av Sveriges mest uppskattade säljcoacher och författare till 7 succéböcker.

Med glimten i ögat och stor respekt för allas vårt motstånd att uppfattas som ”krängare”, ger Ulla-Lisa nya infallsvinklar och praktiska tips hur du attraherar fler affärer genom proaktiv kundkommunikation. I raskt tempo får du kunskap, inspiration, konkreta tips, skratt och aha-upplevelser, allt för att göra varje dag till en bättre dag för både dig och dina kunder i din roll som entreprenör.

Ulla-Lisa utmanar gamla sanningar om säljandet på ett överraskande sätt genom att avdramatisera det dagliga säljhantverket så att det blir mer aktivt, lustfyllt och lönsamt genom VIVA!-modellen ur hennes senaste bok ”Möt kunden öga mot öga – nyckeln till lönsamma uppdrag genom VIVA!-modellen”.

Läs mer och anmäl dig idag!

För övrigt…

Så anser vi på Piteå Science Park att vintern ska släppa sitt grepp och att vårsolen ska få fritt spelrum. Håller ni med?

Med hopp om en glad och solig Valborg till er alla!

/Marie Lindgren Berglund, redaktör