Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Havsbadet sätter fokus på upplevelser

Vid det sista After Work seminariet för våren medverkade Pite Havsbads nytillträdde vd Robert Sjölund. Ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser är idag nödvändigt för alla turism- och besöksentreprenörer, menade han bland annat i sin beskrivning av Havsbadets pågående och planerade satsningar.

Men han berättade inte bara om utvecklingsarbetet utan knöt också an till historien. Inledningsvis beskrev han bl.a. hotell- och konferensanläggningens utveckling från starten på 1950-talet till dagens nöjespalats med både konferens och familjeinriktning.

Satsning på bredden
– Idag satsar vi på att vara breda, erbjuda upplevelser och möjligheter för alla slags besökare. Den bredden är både vår styrka och svaghet. Det är vår styrka i arbetet för att få fler besökare men det gäller också att anpassa utvecklingssatsningarna till vår kärnverksamhet, boendet.

Det sa Robert Sjölund och berättade också om de miljoninvesteringar som nu görs i renovering och upprustning av anläggningens stora fastighetsbestånd.

Kraftfull utvecklingsmotor
Avslutningsvis enades han och de entreprenörer som samlats till After Work-seminariet att Pite Havsbad redan är en kraftfull motor för besöksnäringen i regionen.
– De 80 miljoner vi omsätter genererar till exempel nästan tre gånger så mycket, 195 miljoner till handeln, sa han och berättade också om de olika samarbetsprojekt som inletts med bl a lokala verksamheter och entreprenörer.
– När det gäller utvecklingen av nöjesutbudet samarbetar vi med Musikhögskolan och en hel del av aktiviteterna som hundspann och skoterkörning sköts helt av lokala företag.

Hans Gelter, samordnare för programmet för upplevelseproduktion vid Musikhögskolan och Jan Nygren, moderator betonade också vid det avslutande mötet för våren, ett av syftena med seminarierna: att knyta kontakter och utveckla samarbetet inom näringen.

After Work-seminarierna som är ett samarbete mellan Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå, Acusticum och Musikhögskolan, återupptas till hösten. Program och medverkande presenteras inom kort.