Hej Fredrik, kulturhuvudstadsambassadör och festivalgeneral!


Fredrik Johansson jobbar som projektledare hos Tomas Riklund AB och har en kulturhuvudstad samt en gatufestival på sina axlar. I en kort men intensiv intervju får vi en inblick i vardan som kulturhuvudstadsambassadör och festivalgeneral.

Inslaget är ett av några, ur en miniserie där vi får träffa kreatörer med koppling till Acusticum. Mycket nöje!