Hur mäter man upplevd ljudkvalitet?

Den 18 januari är det dags för Dan Nybergs licentiatseminarium vid LTU Piteå: Studien har titeln”An Investigation of Qualitative Research Methodology for Perceptual Audio Evaluation”.

– Min studie handlar om kvalitativa metoder inom området upplevd ljudkvalité. Jag har alltså undersökt om kvalitativa metoder, det vill säga intervjuer samt intervjuanalys kan vara användbara i upplevd ljudkvalitets forskning, säger Dan Nyberg,

Licentiatseminariet äger rum tisdagen den 18 januari, kl 13:00 i  L165, LTU i Piteå.

Läs mer om Dan och hans arbete på ltu.se