Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ICT-Upplevelse, ett nytt projekt

Företagsnära konceptutveckling i gränslandet mellan media, upplevelser och ny teknik. Initiera samarbeten mellan upplevelse- och teknik/mjukvaruföretag och samtidigt hjälpa dem att nå ut till en större marknad. Visst låter detta som en intressant projektidé?

Att dagens samhälle ställer helt nya krav på många företag och dess verksamheter är inget nytt. För att vara konkurrenskraftig måste man befinna sig i ständig förändring och inneha spetskompetens inom ett brett spektra av områden. I vår region, med övervägande små företag, saknas ofta resurser och möjligheter till detta. Samverkan mellan företag och organisationer blir därför livsnödvändigt. Ett faktum det EU-finansierade projektet ICT-Upplevelse tagit fasta på.

Med utgångspunkt från Acusticum och dess fokusområden (musik, media, upplevelser och ny teknik) initieras nu ICT-Upplevelse. Syftet med projektet är att underlätta samarbeten mellan entreprenörer inom upplevelseindustrin och teknik-/mjukvaruindustrin. På detta sätt hoppas man kunna hjälpa regionala aktörer att ta fram nya spännande produkter och samtidigt nå ut till en större marknad.

– Tanken är att testa nya blandningar av innehåll och teknik. Ett arbete vi hoppas ska leda till nya samarbeten, produkter och affärer, säger projektledaren Ola Lidström.

Själva fröet till projekt har vuxit fram ur Acusticums verklighet. En verklighet där behovet av samarbete mellan upplevelse- och teknikaktörer blivit allt viktigare och vanligare förekommande. Med hjälp av projektet vill man ta steget fullt ut och bjuda in till nya samarbeten, även utanför Acusticums väggar.

– Nya medie- och upplevelseprodukter handlar mycket om att få till rätt blandning av smart innehåll och smart teknik, menar Ola Lidström.

För upplevelse- och innehållsleverantörerna räcker det inte längre med att ha en oslagbar programidé för TV, den måste samtidigt fungera på Internet och kanske kompletteras med ett spel. När teknikleverantörerna designar de tekniska tillämpningarna måste de ta hänsyn till de upplevelser och det innehåll kunden vill ha. Med detta i åtanke är det lätt att förstå varför projektet ICT-Upplevelse vuxit fram och varför samarbete är så viktigt idag.

– Ser man på Twitter, Facebook, YouTube, Spotify och iPhone så är varken innehåll eller teknik särskilt innovativt i sig själv. Istället är det själva mixen av innehåll och teknik som gör det till en spännande upplevelse för oss konsumenter, avslutar Ola.

Läs mer om projektet ICT-Upplevelse