Inkubator

Vår inkubator Go Business uppdrag är att främja nya idéer och väcka intresse för företagande. Vår vision är att skapa tillväxt i den norra regionen genom att ge förutsättningar för kreativitet och entreprenörskap. Vi vill helt enkelt att fler ska få möjlighet att utveckla och leva på sina idéer och sin passion.

Hos oss får du hjälp och stöd att gå från tanke till handling med hjälp av inspiration och värdefulla idégenereringsverktyg. Vi erbjuder affärsrådgivning, coachning och kontorsplats i en inspirerande miljö, tillsammans med andra människor med liknande utmaningar. Vi jobbar tillsammans för att du ska kunna fokusera på det som är väsentligt för att komma igång.

Go Business har fasta inkubatorer i Piteå, Luleå och Skellefteå. Dessutom utvecklar vi en digital testbädd, en tjänst som innebär att du som entreprenör kan få hjälp av oss, oavsett var du befinner dig i norra Sverige.

Vill du veta vad Go Business kan göra för dig? Kom förbi så bjuder vi på en kopp kaffe och berättar mer eller kontakta oss via telefon eller mail. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i dina kontaktuppgifter här.

Go Academy

Vår metod heter Go Academy och med den arbetar vi både individuellt och på gruppnivå. Vårt förhållningssätt bygger på att entreprenörerna själva påverkar vad vi ska fokusera på. På så sätt skapas ett relevant innehåll som alltid är aktuellt för deltagarna som finns i inkubatorn. Vi förväntar oss att alla entreprenörer deltar aktivt och delar med sig till varandra av såväl framgångar och goda exempel som motgångar och misstag. Det är också viktigt att komma ihåg är att det krävs rutiner, tid och uthållighet för att uppnå önskvärd effekt. GO ACADEMY består av:

Individuell affärsrådgivning

Enskilda samtal med siteledaren sker så ofta som du behöver – en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång månaden. Samtalet utgår från en handlingsplan som vi tar fram i starten och sedan reviderar tillsammans två gånger per år.

Gemensam utveckling

Vi har regelbundet gemensamma träffar där vi arbetar med och diskuterar olika ämnen som affärsplan, strategi och varumärke, ekonomi eller digitala medier. Entreprenörerna i inkubatorn väljer terminsvis vilka områden vi ska jobba med.
Flera gånger per år bjuder vi även in till föreläsningar och workshops med externa konsulter och affärsutvecklare.

Samarbete med experter i näringslivet

I metoden Go Academy ingår Level up, ett tillfälle för entreprenörerna i inkubatorn att bredda sina perspektiv och undersöka sina möjligheter och utmaningar genom feedback från en objektiv expertpanel. Vid Level up skapas förutsättningar för entreprenören att se sig själv, marknaden och företagandet med nya ögon. Det nyvunna perspektivet ska uppmuntra entreprenören att ta nya chanser, utvärdera marknadsandelar och kundgrupper och ge vägledning till vidareutveckling av befintliga koncept som kan främja tillväxt i företaget. En riktig boost helt enkelt!
Level Up är även examensprovet för entreprenörer som ska göra exit från inkubatorn.

Go Academy riktar sig enbart till entreprenörer i Go Business.

Ansök

Vi gör oftast intag till inkubatorn vid varje terminsstart. Men ibland finns det även lediga platser under terminen. Vi söker alltid efter drivna entreprenörer, så gör gärna din ansökan redan idag.

Läs mer på GoBusiness sida

Kontakt

Verksamhetsledare: Marcus Olsson 070-653 67 97