Inkubator

En miljö för entreprenörer som vill växa och gro

Go Business är platsen dit du som entreprenör inom tjänstesektorn eller de kreativa och kulturella näringarna ska vända dig för att få inspiration och idégenereringsverktyg. Vi erbjuder en kontorsplats samt stöd och hjälp för dig att driva upp dina idéer. Här får du stöttning i stort och smått, från att göra din första prototyp till att nå dina mål och visioner.

Vi är en del av Piteå Science Park och i parken finns delar av Luleå tekniska universitets kulturella och kreativa utbildningar, konserthuset Studio Acusticum samt en företagsby. Vi finns även i Luleå på Luleå Science Park där några av våra grannar består av ABI, Luleå tekniska universitet och LTU Business. Vi samarbetar nära och tryggt med alla aktörer, allt för att idéerna och affärerna ska blomstra. I Go Business finns också en mobil mötesplats med namnet FLEX som används för att engagera och inspirera entreprenörer på övriga orter i regionen.

Genom att stimulera och stödja entreprenörer inom tjänstesektorn skapas tillväxt och bidrar till en attraktiv region. Vi önskar att fler entreprenörer kan starta och driva företag här. Visionen är att hjälpa entreprenörer att bo i Norrbotten, men ha hela världen som arbetsmarknad.

Go Academy

Vår metod heter Go Academy. Vi arbetar både individuellt och på gruppnivå. Det är viktigt att komma ihåg att det krävs rutiner, tid och uthållighet för att det ska bli önskvärd effekt. De förväntningar vi har på de entreprenörer som finns i inkubatorn är att aktivt delta och dela med sig, vi växer tillsammans.

Go Academy består av:

Enskilda coachingssamtal
Samtalen sker tillsammans med en innovationsledare så ofta du behöver. Om det är en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång månaden avgör du. Vi utgår ifrån den handlingsplan vi tar fram tillsammans.

Gemensam utveckling
Varje termin innehåller samtal och workshops med externa konsulter och affärsutvecklare. Under de gemensamma träffarna arbetar vi med olika ämnen. Det kan handla om affärsplan, varumärke och strategi, ekonomi eller digitala medier. Det är entreprenörerna i inkubatorn som tillsammans väljer vilka ämnen vi arbetar med under varje termin.

Ansök

Vi gör oftast intag till inkubatorn vid varje terminsstart. Men ibland finns det även lediga platser under terminen. Vi söker alltid efter drivna entreprenörer, så gör gärna din ansökan redan idag.

Läs mer på GoBusiness sida

Kontakt

Verksamhetsledare: Greta Wimander 070-302 82 22

Innovationsledare Piteå: Marcus Olsson 070-653 67 97 

Innovationsledare Luleå: Camilla Neideman 070-269 86 76