Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Inspirerande överraskningar

Nils-Olov Forsgren är nytillträdd vd vid norra Sveriges kontor i Bryssel – North Sweden. Efter ett första besök vid Acusticum och Musikhögskolan i Piteå konstaterar han att han är både glatt överraskad och inspirerad.

– Det är alltid spännande att se hur EU-pengar använts i arbetet med strukturförändringar och utveckling. Besöket i Piteå blev en verkligt inspirerande överraskning. Dels är det den framsynta och modiga satsningen på helt nya områden inom framför allt media. Men med min bakgrund inom näringslivet är det också glädjande att se den målmedvetna affärsinriktningen, säger han. Nils-Olov Forsgren har inte bara sina rötter i Umeå utan har också bott och verkat i norra regionen – bl a i Luleå – i många år.

I Umeå har han både varit knuten till universitetet och IT industrin och i Luleå var han under många år verksam inom Telecomindustrin.- Men jag har också hunnit med en hel del uppdrag både i USA och i Europa, berättar han. Uppdraget vid North Swedens Brysselkontor vill han framför allt använda till att öka utblickarna och stärka samarbete och nya samverkansprojekt. – Inte minst när det gäller samarbete kring nya utvecklingsprojekt tror jag att Acusticum har en viktig roll, säger han och hoppas på nya besök på både Acusticum och Musikhögskolan.