Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kluster för bioindustri utvecklar framtidens förnybara skogsprodukter

Genom projektet Biobaserade industrier i Norrbotten och Västerbotten, skapas en utvecklingsarena för innovationer i framtidens bioindustri. Här har regionala skogsindustrin, drivna entreprenörer, akademin och forskningsinstitut gjort gemensam sak, för att ta fram nya biobaserade material och produkter från en av Norrlands viktigaste råvaror.

Ett regionalt kluster

– Syftet är att skapa tillväxt i industrigrenar som kompletterar skogsindustrin, vilket kan stärka och diversifiera näringslivet i Norrbotten och Västerbotten. Tanken är att satsningen ska bidra med en struktur som underlättar arbetet med att identifiera , förädla, testa och så småningom kommersialisera material och produkter som är sprungna ur den skogliga råvaran, säger Ulf Westerberg, affärsutvecklare vid Piteå Science Park och projektledare för Biobaserade industrier i Norrbotten och Västerbotten.

Han menar att det behövs regionala kluster för att kunna ”landa” den här typen av trippelhelixsatsningar, där näringsliv, akademi och samhället samverkar.

– I vår region finns en stark traditionell skogsindustri och avancerad forskning inom fl era av den biobaserade industrins områden. Vår primära roll är att se till att det finns ett regionalt samarbete kring den befintliga och framtida biobaserade industrin. Vi arbetar även för att få till en gemensam regional strategi på området, säger Ulf Westerberg.

Piteå Science Park kan erbjuda en utvecklingsmiljö med en  öppen och kreativ kultur och en nära samverkan mellan bland annat akademin, forskningsinstitut och företag i den biobaserade industrin. Den skogliga råvaran kan användas till en mängd olika produkter, däribland nya typer av textilier, biokompositer, biokemikalier och drivmedel.

Det  biobaserade samhället 

– Genom att stötta företag vars innovationer kan bidra till att andelen fossila material minskar till förmån för förnyelsebara biobaserade alternativ, kan vi bidra  till att skapa det biobaserade samhället. Vi undersöker bland annat möjligheten att etablera pilot- och demonstrationsanläggningar som kan förkorta vägen till kommersialisering, säger Ulf Westerberg.