Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

16 december 2016, Nyheter

Kompositsatsning får miljoner

Piteå Science Park får drygt 3,8 miljoner kronor i EU-stöd till projektet Composites Innovation Cluster. Projektet ska bidra till nya tjänster och produkter, från regionens små och medelstora företag, framförallt de som finns inom kompositindustrin.

Innovationsmiljön skall bli den naturliga partnern att vända sig till, när det gäller kundutmaningar där kompositer kan vara en viktig del i lösningen. Det skall leda till tillväxt hos befintliga företag och utveckling av helt nya företag i regionen.

Projekt syftar till att främja gränsöverskridande samarbeten. Det ska ske genom en samverkansform där man kontinuerligt kan upprepa framgångsrika metoder och processer, med företagsnära konceptutveckling mellan olika aktörer och värdekedjor, för att fler innovationer ska nå marknaden. Detta innebär ökad innovationssamverkan mellan olika små- och medelstora företag, samt framförallt mellan större företag, små- och medelstora företag, forskningsinstitut och akademi.

– Det känns mycket bra att vara en del av denna satsning. Satsningen ger ett bra driv för innovationer och nya affärer till företagen. Det passar väldigt väl ihop med vår nya satsning på högserieproduktion främst är kopplad till fordonsindustrin och dess leverantörer, säger Hans Hansson, VD på Swerea Sicomp och en av deltagarna i projektet.

Förhoppningen är att projektet etablerar norra Sverige som en region känd för sin innovationssamverkan, d.v.s. att kunna utveckla och tillverka kompositbaserade komponenter och produkter mot krävande kunder via stark klustersamverkan. Projektet ska stärka kompositkluster i regionen, både inom klustret men även i samarbete med forskningsinstitut och akademi. För att konkretisera detta så startas även Swedish Composites Innovation Cluster, med akronymen SWE-CIC, som ett klusterinitiativ under Piteå Science Park.

– Verkligen glädjande, nu har vi resurser för att påbörja en spännande resa, säger Ulf Westerberg, projektledare och affärsutvecklare inom spetsområdet Cleantech vid Piteå Science Park.


Fakta

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Norrbotten (Norrbottens Läns Landsting och Länsstyrelsen), Piteå kommun, Sparbanken Nord – Framtidsbanken, samt in kind insatser från Piteå näringsfastigheter och medverkande företag. Totalt omsätter projektet 7,6 miljoner kronor över 3 år.

Projektägare är Piteå Science Park.

Deltagande företag och initiativtagare: ABB Composites, Gestamp Hardtech, Blatraden, Coromatic Boxmodul, Midnight Composites, Composites Scandinavia, Swerea SICOMP, Scandinavian Scalable Advanced Composites, Plastic Technology Composites (PTC)