Konserthus

Med kulturen som hjärtat i en miljö präglat av vetenskap och kreativa näringar vill vi ge publik och andra besökare en känsla av lika delar nya tankar, möten och upplevelser. Studio Acusticum räknas som ett av Europas mest multifunktionella konserthus med akustik, teknik och kringservice i världsklass.

Här finns lokaler för alla behov; Stora salen, Black Box, White Box, Outside the Box och Restaurangscenen är bas för konserthusets ca 200 föreställningar med 25 000 unika konsertbesök varje år.

Studio Acusticum har en digital plattform, Acusticum Play och fungerar även som biograf i samarbete med Folkets Hus och Parker. Skivetiketten Studio Acusticum Records samt nationella och internationella residens (konstljud- och komposition) är andra profilområden.

Det virtuella konserthuset

Studio Acusticum kan idag, genom ett mångårigt arbete med ny teknik, finnas där människor konsumerar kultur; det digitala rummet är lika viktigt som det fysiska konserthuset, och den omsorg vi visar om vår publik följer med in i de virtuella miljöerna för att skapa nya kulturella mötesplatser.

Redan 2010 producerade Studio Acusticum livesänd nycirkus när Cirkus Cirkörs föreställning Inside out visades på 40 biografer runt om i landet. Distributionen var ett samarbete med Teracom och Folkets Hus och Parker. Vidare har Studio Acusticum drivit ett aktivt utvecklingsarbete inom digitalisering och levererat produktioner till SVT och andra mediabolag.

Erfarenheterna har skapat en hög medvetenhet om särskilda målgruppers behov, till exempel inom vård och omsorg. Tillsammans med Norrbottens läns landsting och Betaniastiftelsen har Studio Acusticum utvecklat Kulturarenan – en tjänst inom e-hälsa för sjuka, närstående och vårdpersonal.

Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet

Konserthuset inrymmer också Orgel Acusticum som brukar beskrivas som en levande artefakt och lockar besökare från när och fjärran. Orgeln är Scandianviens största orgel med 9000 pipor och ett instrument för det 21:a århundrandet. Kombinationen tradition, konstnärlighet och innovativ teknik är ett verktyg för framtidens musik och för forskning kring exempelvis interpretation.

Tack vare vetenskapliga och konstnärliga erfarenheter har vi idag ett instrument som aldrig tidigare funnits och som aldrig tidigare hörts. Här möts musik från igår, idag och imorgon. Det nyskapande gestaltandet blir möjligt.

Musikhögskolan i Piteå har en omvittnat framgångsrik organistutbildning av hög kvalitet. Med Orgel Acusticum kan vi förstärka det goda ryktet och fortsätta skapa viktiga värden för våra professionella lärare och forskare.

Läs mer om Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet

Acusticum Moments

I konserthusets luftiga foajémiljöer sker en mängd aktiviteter i samverkan med allehanda konstområden. Verksamheten utvecklas nu till att bli ett ”sensoriskt upplevelsehus” som erbjuder upplevelser där smaker, dofter och taktila uttryck tillförs de traditionella auditiva/visuella intrycken i upplevelsen. Dessa unika upplevelser benämner vi ”Acusticum Moments” – och Du är medskapare. Välkommen!