Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

22 augusti 2016, Nyheter

Konserthuset förstärker Piteå Science Park

Bild på David Sundström och Roger Norén.

Konserthuset Studio Acusticum har blivit en del av Piteå Science Park. Lösningen öppnar för unika utvecklingsmöjligheter.

– Tillhörigheten med Piteå Science Park känns oerhört rätt., säger konserthuschef Roger Norén.

Efter att tidigare ha varit en del av kommunens kultur- och fritidsförvaltning finns Studio Acusticum sedan i våras under samma paraply som Piteå Science Park. I praktiken innebär giftermålet att science parken har fått ytterligare en yta för olika aktiviteter och verksamheter och ett skyltfönster utåt.

– Som företrädare för en innovationsstark miljö blir Piteå Science Park mycket tydligare med Studio Acusticum. Konserthuset är en bra miljö att landa projekt i, säger David Sundström, VD Piteå Science Park.

Han understryker att båda verksamheterna var för sig har haft en bra utveckling.

– Sammanslagningen sker inte för att vi måste utan för att vi kan lära oss saker av varandra som gör att vi blir bättre tillsammans.

”En cool kombination”

Piteå Science Park har framgångsrikt utvecklat den kreativa näringen men inte riktigt haft kompetens och muskler att jobba strategiskt med den kulturella.

– Vi har redan ett starkt nätverk med många drivna aktörer som vill framåt. Konserthuset ger oss kompetens och förutsättningar att utveckla den kulturella näringen för en mycket bredare publik, även på nationell och europeisk nivå, säger David Sundström.

Kombinationen av kulturella- och kreativa näringar och cleantech gör Piteå Science Park helt unik. Uppdraget är även att kombinera och skapa impulser mellan dessa områden.

– Kulturen kan vara ett starkt smörjmedel för att utveckla nya uttryck, idéer och visioner även i skärningslandet mellan cleantech och de kreativa och kulturella näringarna.
Det ser Roger Norén som en riktigt spännande utmaning.

– Kultur i samspel med andra sektorer är sprängstoff där det kan hända häftiga grejer. Kultur och cleantech är en cool kombo.

Utveckling genom samverkan

Studio Acusticum kommer även i fortsättningen att vara ett av landets centrum för kultur och pitebornas vattenhål för kulturella upplevelser och möten.

– Att vi ändrar tillhörighet kommer kanske inte att synas så mycket för allmänheten men ur andra perspektiv blir det en oerhörd styrka. För oss innebär det att vi får möjlighet att borra lite djupare även på andra områden och förhoppningsvis kommer det att öppnas fler innovativa möjligheter för kulturutövare. Publiken kanske får se något som de aldrig sett förut, säger Roger Norén.

Han menar även att kulturens roll är oerhört central för hela samhällsutvecklingen och att de kan fungera som vägvisare.

– Konserthuset har ett särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Att ha dessa perspektiv är en fråga om kvalitet, demokrati och rättvisa. Kulturen kan väldigt påtagligt visa på värdet av samverkan med andra sektorer och ge exempel på hur ett sånt arbete kan se ut. På samma sätt kan vi mer specifikt visa på värdet av integration.

Stark utvecklingspotential

Det övergripande målet är att skapa hög attraktionskraft för området, att få fler att etableras sig och utvecklas i kulturen i kärnan av olika utvecklingsprocesser. Roger Norén menar att det finns mycket goda förutsättningar.

– Vi har en unik konsertsal och en världsberömd orgel som ger musiken och kulturen de allra bästa förutsättningarna. Dessutom har vi Norrbottensmusiken och universitetet som grannar och en företagsmiljö med verksamheter inom kreativa och kulturella näringar.

– Här finns hela utbildningskedjan inom media, musik och dans. Det attraherar inte minst unga kvinnor att stanna kvar vilket i sin tur är en väldigt stark och viktig tillväxtfaktor. Det finns en otrolig utvecklingspotential i Piteå.

David Sundström ser konserthuset som en innovativ miljö i en science park-metod.

– Det pågår forskning inom alla dessa områden här. Med Studio Acusticum får vi förutsättningar att skapa en attraktiv miljö där yrkesgrupperna kan mötas och forma framtidens idéer. Jag tror att vi kommer att få nya spännande hyresgäster, arrangörer och utövare.

– Ytterst handlar det om att skapa nya produkter, tjänster och kulturuttryck. Vi vill ju att människor ska kunna utvecklas och livnära sig inom dessa branscher här i Piteå.

 

Text och foto: Britta Elfving-Persson