Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

16 juni 2021, Nyheter

Nytt spännande uppdrag att koordinera arbetet med Campus Piteå

Greta Wimander, Andreas Lind och Helena Stenberg

Kraftsamlar för att stärka Campus Piteå

Nu kraftsamlar Piteå kommun tillsammans med kommunföretagen för att stärka Campus Piteå. En viktig del i satsningen är att man tillsätter en tjänst som campusutvecklare. Greta Wimander från Piteå Science Park har fått uppdraget att leda arbetet med det långsiktiga målet att öka studieplatser och forskning på universitetsnivå i Piteå.

– Det finns en stark vilja att utveckla Campus Piteå i vår kommun och det är en avgörande framtidsfråga för oss. Vi är många personer som gör mycket för att vårt Campus ska nå sin fulla potential för studenterna, inom forskning och i kopplingen till företagen. Våra ambitioner måste dock höjas än mer och för att lyckas med detta ser vi ett stort behov att koordinera allas arbete. Därför känns det mycket bra att vi nu får en person som kommer få vårt arbete att hänga ihop, och det känns ännu bättre att det är Greta Wimander som tar sig an att göra detta, säger Andreas Lind kommunchef Piteå kommun.

Piteå Science Parks och den nya campusutvecklarens uppgift är att koordinera Piteå kommuns samverkan med universiteteten och andra utbildningsaktörer. Bolaget arbetar redan idag via sitt näringslivsuppdrag nära forskningsinstitut och akademi för att driva utvecklingen av Piteås starka profilområden; kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. Det nya uppdraget innebär bland annat att titta på hur man kan öka antalet forsknings- och utvecklingsprojekt inom profilområdena och på lång sikt vill man även se fler utbildningar och forskningsområden i Piteå. Greta Wimander tillträder tjänsten som campusutvecklare i augusti.

– Jag ser framemot att ta en gemensam riktning med alla involverade parter. Det ligger i Piteås tradition att göra saker på helt nya sätt, vilket är en extra bra förmåga nu i arbetet framåt. Vi ska arbeta för att möta det nya, spetsa till våra spetsar och jobba med bredd tillsammans med våra grannkommuner, säger Greta Wimander.

– För Piteå kommun och kommunkoncern är utvecklingen av Campus Piteå en prioriterad fråga. Ett levande campus bidrar till kreativitet och nytänkande och samarbetet med den akademiska miljön är viktigt både för offentlighet och näringsliv i Piteå, säger Helena Stenberg kommunalråd Piteå.

Begreppet Campus Piteå avser i detta fall inte en geografisk plats utan omfattar hela Piteå kommun och hela kedjan av utbildningsaktörer.

Fotograf: Anders Westergren