Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Liten overhead och mycket verkstad

Inom kort är det dags för delprojektet Ljudbaserade informationstjänster att göra sin slutrapport. Därför satte vi oss ner med Darub Produktion för att prata om deras arbete och syn på ICT-Upplevelse. Det här är Darubs berättelse.

– Vi har fått en helt ny syn på saker och ting. Vi kan vår bransch men övriga i projektgruppen har gett input och helt nya infallsvinklar som varit ovärderliga i vårt arbete, säger Oskar Burman vid Darub.

Det Oskar syftar på är själva upplägget för arbetet i delprojektet och det övriga projektmedlemmar har bidragit med. Målet var att ta fram ett koncept för en ljudbaserad informationstjänst, en produkt som är på gång men fortfarande högst hemlig. Som hjälp, eller ska vi kalla dem sparringpartners, har de haft Christer Efverström (delprojektledare), Ola Lidström, Li Skarin från Massa Media samt Nigel Papworth och Stefan Lindberg från Interactive Institute.

– Det är alltid intressant att sitta ner med kompetenta människor. Och just när det gäller konceptutveckling har vårt upplägg varit ett effektivt och inspirerande sätt att arbeta, säger Urban Liljedahl vid Darub.

Det lite annorlunda projektupplägget kan sammanfattas med följande rader. Fasta inbokade träffar där man har vänt ut och in på idéer och problemställningar. Mellan varje träff har Darub, alltså Urban och Oskar, fått hemläxor och därefter matat tillbaka sina resultat vid nästa träff. Resultat som diskuterats och nya idéer har fötts samt fler hemläxor har getts. Slutprodukten blev en helt ny mobiltjänst, snart redo för marknaden.

– Det har varit otroligt hög verkningsgrad. Man kan sammanfatta allt med liten overheadkostnad och mycket verkstad, menar Urban.

Utan att avslöja alltför mycket om produkten och slutrapporten, kan man utan problem säga att alla inblandade är mer än nöjda med slutresultatet.

– Gruppen har tillfört idéer som lyft vår produkt från enbart en spelare till en mer komplett produkt, säger Oskar.

Även om projektet har lett fram till ett färdigt koncept finns det självklart fler idéer för att utveckla produkten i framtiden. Darub har också fått en helt ny insikt i vilka möjligheter det finns i regionen, både vad gäller kompetens och nya samarbetspartners. Även de ett viktigt slutresultat att nämna enligt Oskar och Urban.

FOTNOT Darub arbetar främst med att hyra ut studio- och ljudteknik för taltidningsproduktion. Företaget är störst i Sverige inom sitt kompetensområde och finns från Hässleholm i söder till Luleå i norr. Huvudkontoret är på Acusticum i Piteå.

Läsa mer?

Hemsida för ICT-Upplevelse
Mer information om Darub hittar du på www.darub.se