Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Lyckat firande av framgångsrik 25-åring

ETC firar 25 år och bjöd in allmänheten, kunder och samarbetspartners till en fullspäckad dag. Tillbakablickar beskrev utvecklingen fram till dagens ETC, men belyste även de spännande planer som ligger framåt i tiden.

Dagen startade med öppet hus där ETC visades från insidan. Utställningar och rundvandring gav besökarna en bra bild över bredden i verksamheten. Akten avslutades med en viltinspirerad buffélunch och jubileumstal av kommunalråd Peter Roslund.

ETC_25år_01

Intresserade besökare får lyssna på hur förbränningsprocessen filmas och analyseras.

Historiska tillbakablickar

Eftermiddagen handlade om framtidens biobaserade energilösningar, med föredrag från viktiga aktörer och samarbetspartners till ETC. Björn Kjellström, tidig nyckelperson vid ETC, betonade vikten av duktiga forskningsinstitut som kan jobba nära industrin och fokusera på spetsforskning ”utan att bli störd av en jäkla massa studenter”. Han berättade även när han och ETC:s förste VD, Ivar Sundström, sökte pengar från Energimyndigheten för att starta upp energiforskningen på allvar i Piteå och Sverige. Det blev nobben, med en hälsningen  ”Det behövs ingen energiforskning norr om Dalälven”. Repliken på det kom snabbt från Sundström,

– nu åker vi hem och visar dom jävlarna.

Trendspaningar och nyheter

Sören Eriksson från Preem berättade om deras spännande planer på att utveckla sin verksamhet.  Sedan 2011 kan man tanka Evolution diesel, en diesel baserad på tallolja som framställs av Sunpine i Piteå. Nästa steg är att titta på Framtidens bensin – biobensin, producerat av restprodukter från skogen. Lignin har visat sig vara en väldigt intressant råvara och Preem bygger nu ut sitt raffinaderi i Göteborg för 300 miljoner för att kunna erbjuda både bensin och diesel från skogen, Sveriges gröna guld. Vi ser fram emot att följa utvecklingen!

Energimyndigheten, SCA, Luleå tekniska universitet och Landshövdingen gjorde trendspaningar utifrån sina olika roller och Magnus Marklund, nuvarande VD på ETC, avslutade med att visionera över ETCs framtid. Alla var överens om att det finns stora utmaningar, men också stora möjligheter där det krävs politiskt långsiktiga spelregler för att lyckas.

Rörande och uppsluppen avslutning

Som avslutning på dagen bjöds på en jubileumsmiddag med temat ”Stolthet och Glädje”, vilket dagen har visat är ett passande tema. Åsa Ivarsdotter stod för underhållningen och fick publiken att både sjunga, skratta och sätta kaffet i vrångstrupen. Av kvällens alla talare var det Björn Kjellström som höll det mest rörande talet. Han valde kvällen till att  pricka av ETCs framgång från sin ”bucket list”. Skålen tillägnade han bortgångne vännen Ivar Sundström med orden ”NU har vi visat dom jävlarna!”

 


 

Fakta ETC

ETC är en icke vinstdrivande forskningsorganisation som genomför forskning och tillhandahåller tjänster till akademi, samhälle och industri. Fokusområde för forskningen vid ETC är termokemisk omvandling av biomassa och de tjänster som erbjuds kopplar mot förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik. För närvarande ligger forskningsfokus inom det mesta som finns kopplat till de intermediära produkterna syntesgas och pyrolysolja från biobaserade rå- och restmaterial.

”Genom skräddarsydda experiment, avancerade beräkningar och fördjupade utredningar har ETC som vision att vara pionjär i framtagandet av morgondagens energilösningar för hållbar utveckling!”
/Magnus Marklund, VD (2012 – ff)