Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Medieuppbåd på medieutbildningen

När hela Sveriges Radio Norrbotten skulle på personallkonferens då valde man Akademiskt Mediecentrum vid Musikhögskolan i Piteå och ett studiebesök vid ljud- och radioutbildningen.

För avdelningschef för AMC Lars Hallberg blev det en hektisk dag med hela 53 medierepresentanter som skulle visas runt och informeras om hela medieprogrammet.
– Det blev väldigt intresserade av utbildningen som sådan men tyckte också att de fick en hel del tips till egna reportageuppslag. Som arbetet med den nya, unika medieplattformen och utbytet med Kina. Eller som vårt utbyte med Ukraina och Spanien, säger Lars Hallberg och kan också berätta att redan nu i mars kommer åtta chefer och ansvariga medierepresentanter från Ukraina på besök till Piteå och medieutbildningen vid Musikhögskolan.

Utbyte i EU-projekt
– Det är TV- och redaktionschefer som kommer hit som ett led i utbytet. I ett EU-projekt tillsammans med Spanien deltar man i ett demokratiprojekt där man bl a genom gästförläsningar och studiebesök ska bidra till demokratiseringsprocessen inom rysk media.- Just nu är två av våra lärare vid mediautbildningen, Eva Elke och Karin Sjöberg på gästföreläsningar och studiebesök i Ukraina, tillägger Lars Hallberg.