Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

28 november 2016, Nyheter

Modell skapar innovationer över branscher

Bild på Sofia Larsson, Anna Mård och Malin Lindberg.

Hur kan vi skapa metoder för innovation mellan olika människor och olika branscher?
Det har Piteå Science Park undersökt närmare tillsammans med Interactive Institute Swedish ICT och Luleå tekniska universitet.

I förstudien Konceptfabriken har parterna undersökt hur inkluderande innovationsprojekt kan uppstå mellan de tre olika branscherna – kulturella och kreativa näringar, digitala tjänstenäringar och energi och miljöteknik. Resultatet är en innovationsprocess med metoder för att arbeta med gemensamma idéer mellan olika företag och en modell som kan användas för att skapa jämställda och jämlika villkor för människor med olika kön, etnicitet, funktion m.m. att bidra till och dra nytta av gemensamma innovationsprocesser.

– Det här projektet handlar om att skapa förutsättningar för möten mellan olika människor och mellan olika branscher. Det intressanta uppstår när man får med det som inte känns så naturligt och det som skaver lite, människor med andra synpunkter eller infallsvinklar, säger Anna Mård på Piteå Science Park.

Idag finns det många metoder för innovationsarbete, men dessa är ofta fokuserade på ett enda företag. Det finns få modeller för hur man ska arbeta med gemensamma idéer där flera företag, forskningsaktörer och offentliga verksamheter gemensamt utvecklar nya produkter eller tjänster. Ofta innebär det utmaningar kring rättigheter och patent, men det finns också stora möjligheter att öppna upp för kunskap som finns utanför det egna företaget.

Framtidens innovationer behöver mångfald och olika perspektiv
En viktig del i förstudien har varit att titta på genus, mångfald och inkludering. I samband med förstudien, ville Piteå Science Park och Interactive Institute tillsammans med Luleå tekniska universitet undersöka hur inkluderande innovationsprojekt kan uppstå mellan olika branscher. Resultatet blev en modell för Inkluderande potentialer i innovativa skärningspunkter som redan har använts i nya projektansökningar.

– Vi ville ta reda på vilka metoder som behövs för att mångfaldsfrågor inte ska bli en separat grej, utan att det kommer med naturligt i hela innovationsprocessen, säger Sofia Larsson på Interactive Institute.

Rent konkret kan det handla om hur inbjudningarna till en innovationsworkshop utformas.

– Om bilderna visar vita affärsmän, i en viss ålder och med en viss klädsel signalerar det att innovation sker inom ett visst område som inte rör andra, trots att innovation handlar om nytänkande kombinationer av olika behov och perspektiv, säger Malin Lindberg vid Luleå tekniska universitet till LTU Review.

Malin Lindberg menar också att ordvalen har stor betydelse. Kraftfulla affärsuttryck som innovation och motor för expansion kan bli exkluderande, eftersom det är begrepp som inte alla kan identifiera sig med.

– Fördelarna med modellen är att den är väldigt konkret, den ger tips i olika delar av processens som är lätta att ta till sig och genomföra, avslutar Anna Mård, Piteå Science Park.

 


Fakta

Projektet har finansierats av Interactive Institute i Piteå och Piteå Science Park, samt av det starka forsknings- och innovationsområdet Möjliggörande IKT på Luleå tekniska universitet. I samarbetet har även Anna Edin, gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap, deltagit.

Läs mer om modellen på Luleå tekniska universitets hemsida: Inkluderande potentialer i innovativa skärningspunkter

Läs artikeln i LTU Review: Modell för innovationer över branscher 

Medverkande

Anna Mård, projektledare, Piteå Science Park

Sofia Larsson, seniorforskare, Interactive Institute Swedish ICT

Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

Anna Edin, gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap, Luleå tekniska universitet