Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mötesplats Upplevelseindustrin Piteå

Mötesplats Upplevelseindustrin Piteå är en av KK-stiftelsens åtta nationella mötesplatser. Projektets övergripande mål är att stärka befintlig turism/besöksnäring och att utveckla upplevelseindustrin i Piteå och i regionen i syfte att öka aktörernas konkurrenskraft internationellt sett.

Detta arbete sker genom att stimulera gränsöverskridande samverkan mellan upplevelseindustri, övrig industri, akademi och offentlig sektor. Ett särskilt fokus läggs på att stimulera tillväxt i aktivitetsföretag.

Mötesplats Upplevelseindustrins kärnverksamhet är:

• Nätverksarbete för upplevelseaktörer inom turism, media och musik,

• Kreativ idéutveckling i pilotprojekt,

• Metodutveckling för möten och samverkan samt

• Kompetensutveckling.

Pilotprojekt

Mötesplatsen arbetar bl.a. med kreativ idéutveckling genom pilotprojekt i gränsöverskridande samverkan mellan aktörer från företag, akademi och det offentliga. Syftet med pilotprojekten är att undersöka förutsättningarna kring olika upplevelser där kommersiella produkter iscensätts. Metoder och processer dokumenteras av forskare i entreprenörskap vid LTU.

——————————————————

Helena Wiklund
Projektadministratör

Mötesplats Upplevelseindustrin Piteå
Acusticum 4
941 28  Piteå

tel:+46(0)911-930 63
mobil: +46(0)70-593 06 36
fax: +46(0)911-930 30

e-post: helena.wiklund@klk.pitea.se
webb: www.upplevpitea.nu