Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Musikhögskolan blir mer energieffektiv

Musikhögskolan beräknas minska sin energiförbrukning med 1 140 000 kilowattimmar. För att lyckas med detta har PNF gjort stora investeringar i form av ombyggnationer av ventilation och uppvärmning samt helt ny belysning. Om 3,5 år ska investeringen vara återbetald.

Idag är det viktigare än någonsin att hushålla med energi och att främja hållbar utveckling. Med dagens energipriser är en besparing på 1 140 000 kWh en stor framgång. En siffra som motsvarar koldioxidutsläppet från en personbil som kör 37 varv runt jorden. Om 3,5 år kommer investeringen att vara återbetald, men redan nu kan man peka på en rad vinster och förbättringar med den nya ventilationen och belysningen.

– Trots att det bara gått några månader är vi redan nu jättenöjda. Nu klagar ingen längre, alla märker klart och tydligt av förbättringarna, säger Ove Öberg från Musikhögskolan (Institutionen för musik och medier i Piteå).

Ett tänkande ventilationssystem

Siemens, YIT och PiteEnergi är de samarbetspartners som har gjort energiöversynen av ventilationen. Totalt handlar det om 14 ventilationsanläggningar som har moderniserats och blivit energieffektivare.

– Nu styrs ventilationen utifrån behov. Är det mycket folk skjuts mer friskluft automatiskt in i lokalen och tvärtom. Det är ett tänkande system, säger Bo Granberg driftstekniker vid PNF.

För Musikhögskolans har den nya ventilationen inneburit en rad förbättring. Tidigare tvingades man ständigt stämma om instrumenten, tillgången till friskluft var emellanåt begränsad och det hände även att instrument sprack. Problem som inte längre existerar.

– Tidigare upplevde vi en tröghet vid temperaturändringar. Nu harmonierar den bättre. Vi har fått ett jämnare och betydligt bättre inomhusklimat, säger Ove Öberg.

Närvaro och behov styr ljuset

Tillsammans med Nelab har PNF gått igenom Musikhögskolans belysning med gott resultat.

– Det har blivit en märkbar kvalitetshöjning. Jämnare belysning, bättre färgtemperatur och betydligt glesare bytesintervall är tre exempel på förbättringar, säger Jens Romell från Nelab.

Likt ventilationen har även belysningen blivit självtänkande. Närvaro- och behovsstyrning har installerats. Nu tänds belysningen när någon går in i en sal och släcks när den blir tom samt att styrkan på dagsljuset bestämmer hur mycket ljus armaturerna ska avge. Onödig strömförbrukning är ett minne blott.

– Moderna armaturer drar mindre energi samtidigt som de ger mer ljus. I vissa fall kan det ge en energibesparing upp emot 70 procent, avslutar Jens.