Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

12 december 2018, Nyheter

Nio miljoner till NYA innovationsprojekt

Bild på forskningscentrum inom biobaserad industri och solenergi vid Smurfit Kappa.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har prioriterat 28 projekt som tillsammans får cirka 250 miljoner kronor i EU-stöd. Bland dessa fick båda Piteå Science Parks sökta projekt stöd i prioriteringen – Go Cloud och Bothnia Bioindustries Network.

Go Cloud ska stärka innovationskraften i hela regionen. Projektet innebär att Go Business ska växa och erbjuda företag i hela regionen stöd genom att utveckla möjligheter att delta digitalt i Go Business inkubator. Dessutom kommer vi att etablera Go Business i Skellefteå.

– Vi känner oss glada och tacksamma för detta förtroende. Vi vill rikta ett stort tack till våra medfinansiärer Region Norrbotten, Piteå, Luleå, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord för att ni tror på oss, säger projektledare Marcus Olsson.

Bothnia Bioindustries Network kommer att fortsatt arbeta med utvecklingen av skogens potential i form av nya produkter och material och därigenom stärka lönsamheten och innovationskraften i den skogliga värdekedjan. Projektet drivs i samverkan med RISE Energy Technology Center och stöttar en stor del av verksamheten inom klusterinitiativet  Bothnia BioIndustries Cluster (BOBIC), som består av 13 medlemmar:

 • SCA
 • Smurfit Kappa
 • Billerud Korsnäs
 • Setra
 • Sunpine
 • Wibax
 • SunCarbon
 • PodComp
 • RISE ETC
 • Swerea Sicomp
 • Swerea MEFOS
 • Luleå tekniska universitet

– Det känns fantastiskt bra att kunna fortsätta vårt arbete för den biobaserade industrin och bidra till en cirkulär ekonomi. Vi vill tacka våra medfinansiärer för fortsatt förtroende att driva detta klusterinitiativ och därmed denna innovationsmiljö, säger projektledare Ulf Westerberg.

Pressmeddelande och prioriterade projekt: Region Norrbotten


FAKTA

Go Cloud är ett treårigt projekt med start 1 januari 2019. Projektet har en total budget på 13 069 034 SEK och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord.

Läs mer om Go Cloud på Go Business

Bothnia Bioindustires Network är ett treårigt projekt med start i december 2019. Projektet har en total budget på 4 880 924 SEK och finansieras av Europeiska reginala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden och Sparbanken Nord.