Nordens första konferens om musikers hälsa

Musiker har höga krav på rörelsekontroll och att prestera under press. Prestationen kan jämföras med en elitidrottares och då tillkommer även det konstnärliga uttrycket. Yrkesgruppens arbetshälsa är eftersatt vad gäller forskning och företagshälsovård. För att belysa musikers specifika behov arrangeras Musicians´ Health & Performance 1st Nordic Conference vid Studio Acusticum. 

– I Norden saknar vi ett forum där forskare, kliniker och musiker med intresse inom musikmedicin kan träffas för att utbyta idéer, kunskaper och knyta kontakter, säger projektledare Ulrik Röijezon, forskare inom sjukgymnastik vid LTU.

Konferensen genomförs i anslutning till Festspelen i Piteå den 13-14 juni.

(Foto: Erica Lång)