Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

18 april 2016, Nyheter

Norrbottensmusikens nya hus klart för inflyttning

Bild på Norrbottensmusikens nya fastighet vid Acusticum.

Spaden sattes i jorden för ett år sedan. Nu står den efterlängtade byggnaden vid Acusticum klar och Norrbottensmusiken i Piteå laddar för något av en nystart.
– Det här blir ett riktigt lyft, säger enhetschef Marita Henningsdotter Lovnér.

Norrbottensmusiken ligger under Norrbottens läns landstings förvaltning och är hela länets professionella musikinstitution, med produktions- och verksamhetskontor i Luleå och i Piteå. Avdelningarna jobbar mycket nära varandra och delar bland annat marknadsavdelning. I Piteå hyr Norrbottensmusiken lokaler av Piteå Näringsfastigheter.

Ut i ljuset
I Piteå jobbar 13 personer, varav sju heltidsmusiker. Fram till nu har verksamheten haft en ganska trångbodd och undanskymd tillvaro i lokaler utspridda på området som inte riktigt varit dimensionerade för verksamheten. Den nya hemvisten blir därför ett ordentligt lyft, på flera sätt.
– Nu får vi samla verksamheten på ett ställe och kan se och följa musikernas arbete mycket närmare. Dessutom tar vi plats och blir synliga i samhället, med en egen huskropp där det står Norrbottensmusiken. Det har funnits en anonymitet och nu kliver vi ut i ljuset. Vi vill gärna visa var vi finns och vad vi gör, säger Marita Henningsdotter Lovnér.

Genomtänkta lösningar
Den nya fastigheten smälter väl ihop med huvudbyggnaden, med en fasad som består av stora glaspartier och perforerade kassetter i aluminium.
Inomhus är ytan 1 600 m², fördelat på två våningar. I centrum ligger en stor övningssal som mäter 14 x 11 meter, med full takhöjd och kapacitet för både små och stora ensembler. Första våningen rymmer även sju ljudisolerade övningsrum för musiker, ett större slagverksrum, notförråd, förråd för daglig verksamhet och en lastkaj för både Norrbottensmusiken och Studio Acusticum. På övre plan finns kontor samt konferens- och personalrum.
Huskroppen sammanlänkas med huvudbyggnaden genom en nybyggd inglasad korridor, vilket förenklar samarbetet med exempelvis Musikhögskolan och Studio Acusticum, som ligger precis i anslutning.

Många speciallösningar
Byggnaden är minst sagt unik med många vinklar och vrår och det har funnits byggtekniska utmaningar av olika slag. Det har t.ex. varit viktigt att hitta genomtänkta akustiklösningar och mycket god ljudisolering mot kringliggande rum. Orkestersalens utformning, med diffusatorer på väggarna, är specifikt framtagna av akustiker utifrån den musikaliska verksamhet som ska bedrivas i lokalen. Eftersom vissa instrument riskerar att spricka i låg luftfuktighet har det även funnits höga krav på täthet i salen, som befuktas under vinterhalvåret.

Norrbottensmusiken-2016-interiör-5

Hjärtat i huskroppen är övningssalen som mäter 11×14 meter och har generös takhöjd.

Trots relativt kort projekteringstid har byggprocessen fungerat riktigt bra.
– Vi har fått vara med från start och de har verkligen lyssnat på hur vi vill ha det, säger Mats Lundberg, teknisk producent vid Norrbottensmusiken som berömmer samarbetet med Piteå Näringsfastigheter och alla andra inblandade.

– Jag har berättat precis hur jag vill ha det och fått gehör för alla önskemål, med allt från uttag till tröskelfria och uppställningsbara dörrar. Små detaljer som kostar massor att ändra i efterhand.

Invigning till hösten

Nöjda och förväntansfulla. Marita Henningsdotter Lovnér, enhetschef och Mats Lundberg, teknisk producent vid Norrbottensmusiken ser fram emot att samla verksamheten på ett och samma ställe.

Nu återstår bara små justeringar inför inflyttningen sista veckan i april. Den 8 september börjar en invigningsperiod med olika aktiviteter för allmänheten under hela månaden, i samarbete med Studio Acusticum. Då presenteras även en ny grafisk profil och nya webbar. Med andra ord, en riktig nystart.
– Man kommer in i en vacker byggnad och det är klart att man blir peppad av det när man håller på med kreativa aktiviteter. Vi tar nu många steg framåt verksamhetsmässigt, säger Marita Henningsdotter Lovnér.

Investeringskostnaden uppgår till 30 miljoner kronor.

För mer information och bildspel över lokalerna, se: http://www.pnf.se/norrbottensmusikens-nya-hus-klart-for-inflyttning/


FAKTA Norrbottensmusiken

Norrbottensmusiken är en del av Norrbottens läns landstings förvaltning och fungerar som länsmusikorganisation med lokaler för administration och produktion i Kulturens hus i Luleå och Acusticum i Piteå. Uppdraget är att samverka med institutioner, kommuner, skolor, föreningar och enskilda övriga aktörer och tillhandahålla professionell musikverksamhet i Norrbottens län för barn, unga och vuxna. Organisationen driver ensemblerna Norrbotten Big Band, Norrbotten NEO, Norrbottens Kammarorkester och Piteå Kammaropera. Tillväxten av unga musiker och sångare främjas bland annat genom Norrbottens Ungdomssymfoniker, Arctic Youth Jazz Orchestrea och Arctic Light.
Norrbottensmusikens verksamhet finansieras med skattemedel öronmärkta för kultur.

Omsättning:49,7 mkr (varav stat 20,4 mkr, landsting 16,5 mkr, kommuner 2,4 mkr och intäkter från projekt 10 mkr)

Anställda:34 tillsvidare, varav 16 musiker
84 visstidsanställda och 241 arvodister

Konserter/föreställningar: 405 st.

Seminarier/programaktiviteter: 68 st.

Publik: 43 454 personer, varav 20 637 barn och unga (0-18 år)Källa: Norrbottensmusiken (med statistik från 2014)

Läs mer om Norrbottensmusiken här:

Text och bild: Piteå Näringsfastigheter