Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nu är plattformen lagd

Acusticums ordförande Gusten Granström sammanfattar det gångna året som ännu ett intensivt och händelserikt år.

– När det gäller Acusticum och Musikhögskolans utveckling händer det alltid oerhört mycket och väldigt snabbt. Även det här gångna året har varit fyllt av nya utvecklingssteg. Nu är de flesta av våra planer sjösatta. Det säger han då han summerar ännu ett framgångsrikt år för satsningarna på musik och media i Piteå.

Bland de viktigaste händelserna noterar han bland annat invigningen av Akademiskt Mediacenter och den markant ökade tillströmningen av studenter.
– Vi kan nu på många sätt se det konkreta resultatet av planering och diskussioner. Plattformen för ett dynamiskt, kreativt och nyskapande tillväxtcentrum är nu lagd.
– Fast framför allt ställer förverkligandet av idéer och visioner krav på fortsatt utveckling, breddning och fördjupning – av såväl utbildningssatsningarna som tillväxten av nya företag och företagsidéer.
– Det gäller visionen om Acusticum och Musikhögskolan som ett internationellt centrum för ljud, musik och media. Men det gäller också arbetet med att integrera högskola och företagande. Sist men inte minst är det nu viktigt att satsa på kvaliteten i de nya utbildningarna och utveckla forskning och professurer.