Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

19 maj 2017, Nyheter

Nu startar byggnationen av ny infartsväg till området

Bild på områdeskarta.

I början av nästa vecka (v.21) påbörjar Piteå Kommun det planerade arbetet med att anlägga en ny infart och en cykelväg genom området samt ett torgområde. Infartsvägen skapar en tydligare entré till området och torget blir en ny grön och social mötesplats.

Infartsvägen kommer att gå från Industrigatan vid Norra ringen (den nuvarande röjda skogsgatan) och fram till Acusticum 4, där ett gåfartsområde tar vid och löper fram till Kårhuset. Vid nuvarande parkering mellan Acusticum 4 och LTU kommer det att byggas ett torg med grönytor och sittplatser. Från den stora parkeringen bortanför Acusticum 2 byggs en gångväg fram till entrén vid Acusticum 4, för att underlätta och skapa en trygg väg för de gående.

Arbetet med cykelvägen medför att de parkeringar som finns på långsidan av Hus 1 och kortsidan av Hus 2 (vägen mot Berggården) samt parkeringen till höger om entrén till Hus 4 kommer att stängas från och med den 1 juni.

Hyresgäster och besökande hänvisas till övriga parkeringsplatser på området (se bild).

Byggnationerna beräknas pågå t.o.m. hösten 2018. Vi ber om överseende med den rådande trafiksituationen under tiden.

Tack på förhand!