Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nu startar testplats bredbands-TV

Hur kan bredbands-TV se ut? Vad i programformerna behöver ändras? Sist men inte minst: hur producerar man för det nya interaktiva mediet? Det är några av de frågor som Svante Wiklund, ska söka svar på. Han har nyanställts på Musikhögskolan för projektet Medieplattformen Fokus- en del av satsningen på Acusticum som testplats för bredbands-TV.

En bred satsning
Riktigt hur vi ska jobba är naturligtvis inte klart än, men jag ser de här frågorna som grund och förutsättning för den fortsatta utvecklingen. Vi måste få konkret innehåll i arbetet med den nya tekniken. Just nu är det som att alla pratar om bredbands TV men ingen vet vad det är.

Publik utbildning
Det säger Svante Wiklund som närmast kommer från TV4, där han de senaste 9 åren hunnit arbeta bland annat som bildproducent och teknikchef. En del av Svante Wiklunds arbete på Musikhögskolan blir nu att genom medieplattformen göra den pågående medieutbildningen publik genom nya radiokanaler, TV-sändningar och webbtidning.

Parallellt ska här nya satsningar och teknik kunna utvecklas och etableras genom samverkan med såväl forskning som etablerade medieföretag. Självklart känns det här väldigt spännande och fyllt av utmaningar.
– Den absolut största utmaningen för oss alla, blir att i det här arbetet med att producera innehåll till de nya medierna behålla ett tydligt användarperspektiv. Det är bara i kontakt med dem – tittarna, lyssnarna & användarna – som vi kan få ett mätbart resultat på vårt arbete med innehåll och utveckling, understryker Svante Wiklund.