Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

24 maj 2016, Nyheter

Ny anläggning för förnybara drivmedel i Piteå

Nu byggs en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för skogsbaserade, gröna bränslen vid SP ETC i Piteå. Den ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030.

– Anläggningen ska bidra till att utveckla ny teknik för livskraftig omställning till nationell produktion av förnybara drivmedel. Här kan akademi och näringsliv testa och verifiera olika koncept innan kommersialisering, säger professor Olov Öhrman, forskningschef på SP ETC i Piteå.

I Sverige har hittills saknats infrastruktur för uppgradering av olika bioråvaror till förnybara drivmedel genom slurry-hydrokrackning i pilotskala. Ett fåtal slurry hydrokracker-pilotanläggningar finns internationellt, i huvudsak hos kommersiella aktörer.

– En öppen, neutral pilotanläggning ger möjlighet för intresserade aktörer att studera en komplett värdekedja från råvara till flytande drivmedel eller råolja som kan processas direkt vidare på raffinaderi, säger Magnus Marklund, vd på SP ETC.

Slurry Hydrokracker pilot. Foto: Xytel Corporation.

Slurry Hydrokracker pilot. Foto: Xytel Corporation.

Den pilotanläggning som ska uppföras på SP ETC under 2016 ger möjlighet att processa upp till ett fat per testkampanj. Anläggningen har nödvändiga processteg och är tillräckligt stor för att kunna skalas upp. En bedömning visar att bortåt två miljoner ton svartlutslignin kan utvinnas per år från svenska massabruk (10 TWh/år). Slurry hydrokrackertekniken ger också stora möjligheter för så kallade ”drop in” bränslen, där man ur bioråvara framställer exakt samma molekyler som finns i fossila bränslen.

– Preem har som mål att framställa cirka tre miljoner ton förnybara drivmedel år 2030. Volymen motsvarar lite drygt Preems försäljning på den svenska marknaden. En kritisk framgångsfaktor är tillgång på hållbara råvaror och lignin är en råvara vi tror kommer att spela en stor roll i omställningen, säger Petter Holland, vd Preem.

– Vi är mycket glada för att vara värd för satsningen och att kunna agera som en innovationspartner till näringsliv och akademi. Anläggningen kompletterar övriga pilotmiljöer och kan spela en viktig roll för utveckling av klimatsmarta drivmedel till nya lönsamma produkter, säger Markus Norström, affärsområdeschef Energi på SP.


Fakta

Finansiärer av projektet är Energimyndigheten, Kempestiftelserna, SP ETC, Preem och Chalmers. Energimyndighetens finansiering kommer från Biodrivmedelsprogrammet: Termokemiska processer. SunCarbon är en huvudintressent i projektet och genomför konceptverifieringsdelen tillsammans med SP ETC.

För mer information, kontakta markus.norstrom@sp.se, helene.samuelsson@preem.se, 070-450 12 22

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Sedan december 2014 ingår Energitekniskt centrum i Piteå i SP-koncernen under namnet SP ETC. Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se