Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ny detaljplan antagen för campusområdet

Den 7 april antog Kommunfullmäktige den nya detaljplanen för campusområdet i Piteå. Syftet med detaljplanen är att utveckla befintlig högskoleverksamhet, etablera ny kontorsverk­samhet bland annat inom energiforskning samt nya bo­städer. Ett annat syfte med detaljplanen är även att för­bättra utemiljön och trafiklösningar.

Piteå kommun har initierat ett arbete för utveckling och långsiktig tillväxt på campusområdet. Ett viktigt steg i detta är bildandet a Piteå Science Park. Utgångspunkten är att under kommande sjuårsperiod genomföra sats­ningar inom näringsliv, forskning, utbildning och upple­velser såväl inom de kreativa näringarna som inom cleantechbranschen. Målet är att det år 2020 skall finnas 500 fler verksamma på området än idag.

Planområdet ligger ca 1 km nordväst om Piteå centrum mellan stadsdelarna Djupviken och Annelund. Området begränsas av Norra Ringen i norr, Industrigatan i väster, Nygatan i söder och bostadsbebyggelse på stadsdelen Berget i öster.

Detaljplanen för Stadsön 2:1 Acusticum hittar du på www.pitea.se/detaljplaner3