Nya heta storsatsningar

Utbyggt Kårhus, nytt konserthus, professurer till såväl musik, media och upplevelseutbildningarna. Bit för bit blir visionerna för Musikhögskolan och Acusticum alltmer konkreta utvecklings-satsningar.

– Vi har lyckats få sponsorer och samarbetspartners till de flesta av satsningarna och har förhoppningar om att kunna sätta spaden i marken för om- och nybyggnationer samt att snart kunna presentera ännu fler viktiga utvecklingssatsningar. Det säger Kristina Klugar, kampanjdirektör vid Musikhögskolans utvecklingskontor.

– Det är viktiga satsningar som kan få betydelse inte bara för utbildningarna utan också för kultur och utveckling i Piteå, menar hon avslutningsvis.