Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

07 februari 2024, Nyheter

Nytt verktyg hjälper företag bli mer innovativa

Företag i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har nu möjlighet att med ett enkelt digitalt verktyg ta tempen på sitt innovationsklimat. Verktyget är ett kostnadsfritt självskattningstest som består av ett antal frågeställningar inom olika områden.

Nytt verktyg hjälper företag bli mer innovativa

P R E S S M E D D E L A N D E. Företag i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland har nu möjlighet att med ett enkelt digitalt verktyg ta tempen på sitt innovationsklimat. Verktyget är ett kostnadsfritt självskattningstest som består av ett antal frågeställningar inom olika områden.

– När man gjort testet får man en analys som sedan kan användas som en checklista för att göra en förflyttning till en organisation som ger innovationsarbete en mer central roll i verksamheten, säger Johanna Blylod, verksamhetschef på Piteå Science Park.

I en gemensam satsning att stötta företag i sitt innovationsarbete har innovationsaktörerna BizMaker, Skellefteå Science City och Piteå Science Park gått samman och utvecklat ett digitalt verktyg. Verktyget ”Innovationsanalys” ger företagen en vägledning i hur företagets innovationsförmåga kan stärkas. Analysen som genereras ger företagen en nulägesbild över hur de beaktar innovation men också konkreta och praktiska råd för att stärka företagens förmåga att tillvarata och främja innovation. De som vill kan också få fortsatt stöd av respektive science park i sin region.

– Företags förmåga att tänka nytt är en nyckelfaktor för att bibehålla konkurrenskraft, anpassa sig till förändringar och uppnå långsiktig framgång. För att effektivt bedriva innovationsarbete krävs att företagets strategi, processer och företagskultur aktivt stödjer och främjar innovationsinitiativ, och med hjälp av innovationsanalysen får företagen tips på hur de kan göra just det, säger Josefin Lundberg, COO och innovationsledare på Skellefteå Science City.

– Innovationsarbete kan verka komplext och svårt men det behöver det inte vara. Det är ledningen på företagen som skapar förutsättningarna och deras ambition är avgörande för att arbetsplatser ska kunna arbeta med innovation, säger Johanna Blylod, verksamhetschef på Piteå Science Park.

– Verktyget riktar sig till små- och medelstora företag och även organisationer som tycker att innovation är viktigt, vare sig de redan jobbar med förändringsarbete och innovation och vill utvecklas mer eller om de precis är i startgroparna. Det handlar mycket om att våga jobba mot det okända och skapa resurserna. Man behöver bygga en kultur av uthållighet och inte vara rädd för att misslyckas säger Mona Sundin, affärsområdeschef Science Park på BizMaker.

Fakta Innovationsanalysverktyget:

  • Innovationsanalysen togs initialt fram av Skellefteå Science City, Piteå Science Park och RISE i projektet Intersective Innovation som syftade till att låta små- och medelstora företag i Norr- och Västerbotten testa metodik inom öppen innovation. Den versionen är nu utvecklad och förbättrad.
  • Testet är kostnadsfritt och består av 29 frågor inom 8 olika områden till exempel strategi, ledarskap och kultur, affärsmodell och varumärke samt omvärld och affärsmöjligheter.
  • Verktyget för att göra en innovationsanalys finns tillgängligt där vem som helst kan testa sin innovationsmognad. Det här är en del i erbjudandet att stötta företag att bli mer innovativa.
  • Verktyget är baserat på den internationella innovationsstandarden ISO 56002, en vägledande standard för innovationsledning. Vägledningsstandarden kan användas som en checklista för att få i gång och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i ett företag, kommun eller annan organisation.

 

Foto fr vä: Johanna Blylod Piteå Science Park, Josefin Lundberg Skellefteå Science City och Mona Sundin Bizmaker.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Johanna Blylod, verksamhetschef

johanna.blylod@piteasciencepark.se

073- 045  84 46