Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

03 december 2015, Nyheter

Pilotanläggning för gröna drivmedel hotas av nedläggning

Bild på LTU Green Fuels pilotanläggning för gröna drivmedel.

LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags biobränslen till syntesgas och gröna drivmedel. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna drivmedel. Nu hotas hela anläggningen av nedläggning och unik samlad kompetens hos personalen går förlorad. Orsaken är brist på forskningsfinansiering.

– Ingen anläggning i världen har kört så mycket och så framgångsrikt som vi har gjort. Flera av delprocesserna som ingår i anläggningen är patenterade och har demonstrerats för första gången i världen, vid LTU Green Fuels anläggning. Det finns internationella processleverantörer som är beredda att bygga och ge garantier för processen baserat på resultaten men med nuvarande politiska styrmedel går det inte att konkurrera med fossila drivmedel, säger Rikard Gebart professor och forskningsansvarig vid LTU Green Fuels vid Luleå tekniska universitet.

–Trots att vi varslat personalen hoppas vi fortfarande på att lösa finansieringen för att driva anläggningen vidare. Vi har en positiv dialog med Energimyndigheten och nästa vecka har vi ett möte med energiministern Ibrahim Baylan i samma ärende, säger Rikard Gebart.

Universitetets forskningsanläggning i Piteå, Green fuels är världens enda processanläggning för BioDME och biometanol som utgår från 100% förnybar råvara. Processen kan ge ett mycket stort bidrag till att göra Sveriges transportsystem fossilfritt. Anläggningen utgår från svartlut som är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa och som finns i stor mängd vid svenska massabruk. Beräkningar visar att ända upp till 25% av dagens förbrukning av drivmedel, motsvarande cirka 20 TWh/år, skulle kunna ersättas med fossilfria drivmedel producerade vid svenska massabruk.

Totalt har nära 1000 ton BioDME producerats i anläggningen för att användas i fältförsök med en ny typ av lastbilar. BioDME-lastbilarna har utvecklats av Volvo och de framgångsrika fältförsöken har utförts i samarbete med ett antal kommersiella åkerier. Orsaken till varslen är att pågående forskningsprojket, som nått alla mål och haft stora framgångar, avslutas i maj och ingen ny finansiering har hittills beslutats. Därmed hotas hela anläggningen av nedläggning.Samtidigt finns ett behov i samhället av anläggningen om Sverige ska nå målet med ett fossilfritt transportsystem 2030.

– Om vi ska få ett fossiloberoende transportsystem 2030 behövs 20 anläggningar av samma slag som vår pilotanläggning för att tillverka fönybara drivmedel i tillräcklig mängd. Vår personal besitter just den kompetensen som är värdefull för industrin när den typen av stora anläggningar ska byggas. Det är därför av stor vikt att vidmakthålla anläggningen intakt så att kunskapen kan tas tillvara när fullskaleanläggningar börjar byggas, säger Rikard Gebart.


 

För mer information kontakta Rikard Gebart, professor vid Luleå tekniska universitet, forskningsansvarig vid LTU Green Fuels vid Luleå tekniska universitet 0920-49 21 96, rikard.gebart@ltu.se