Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

29 juni 2015, Nyheter

Piteå Science Park beviljad 4 miljoner i EU-medel

Kvällsvy på forskningscentrum inom biobaserad industri och solenergi vid Smurfit Kappa.

I tuff konkurrens har Piteå Science Park beviljats EU-medel från Europeiska Regionala Strukturfondsprogrammet till projektet Bothnia BioIndustries Network och förstudien Konceptfabriken. Totalt omsluter projektet och förstudien ca 4 miljoner kronor.

Projektet Bothnia BioIndustries Network övergripande mål är att förbättra regionens möjlighet att medverka till övergången till en biobaserad ekonomi. Det förutsätter att det finns en mycket stark samverkan mellan regionens alla aktörer inom den regionala värdekedjan baserad på skoglig biomassa, dvs. en ökad innovationssamverkan mellan näringsliv, akademi, myndigheter och civila samhället. Projektet ska därför skapa en klusterbildning och verka som en gemensam plattform för fortsatt utveckling av regionens biobaserade industri.

– I princip samtliga större aktörer i regionens värdekedja har utifrån redan genomförda gemensamma aktiviteter, beslutat delta i Bothnia BioIndustries Network. Klustret skall behålla värdekedjeperspektivet och verka för att vi skapar rätt förutsättningar för innovationer, hos såväl befintliga som nya aktörer i värdekedjan, vilket långsiktigt ger möjlighet att skapa tillväxt, säger Ulf Westerberg, projektledare och koordinator för klustret.

Förstudien Konceptfabriken ska i sin tur skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt med stor innovationshöjd och god integrering av näringslivets behov, mångfald, jämställdhet och miljönytta. Fokus ligger i skärningspunkterna mellan kulturella och kreativa näringar, informations- och kommunikationsteknik samt energi- och miljöteknik.

– Konceptfabriken ska skapa öppna miljöer och mötesplatser där man kan upprepa framgångsrika metoder och processer med konceptutveckling mellan olika aktörer, idéer och branscher, säger Anna Mård, projektledare.

En rad goda exempel på projekt i regionen (t ex ICT-Upplevelse, LjudIT och DinoLab ) visar att samverkansaspekten och möjligheten att utveckla den egna kompetensen/affären genom samverkan har haft en stark attraktionskraft på företagen.

– Vår tes är att sammanförandet av kompetenser från kulturella och kreativa näringar, IT och cleantech i rätt konstellationer skulle kunna medföra positiva synergieffekter och innovativa lösningar på utmaningar inom en rad olika områden av vikt för en hållbar utveckling, säger Anna Mård, projektledare för Konceptfabriken.

 

Fakta:

Vilka projekt som ska prioriteras avgörs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland, där företrädare från länen, kommunerna, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter med flera finns representerade.

I projektet Bothnia BioIndustries Network beviljar Tillväxtverket 1 977 124 SEK under tre år. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen i Norrbotten, Längmanska företagarfonden, Piteå kommun och Sparbanken Nord.

Samverkanspart i förstudien Konceptfabriken är Interacitve Institute Swedish ICT i Piteå. Tillväxtverket beviljar 395 368 SEK för 9 månader. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Interactive Institute Swedish ICT och Piteå Science Park. Förstudien har en total budget på knappt 800 000 SEK.