Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

15 juni 2017, Nyheter

Piteå science park beviljas 20 miljoner till innovationsprojekt

Bild på workshop med post-it lappar.

Piteå Science Park har beviljats stöd för två projekt och är projektpartner i ytterligare ett projekt som får stöd från den europeiska regionala strukturfonden. Total budget för de tre projekten är 20,7 miljoner som fördelas över drygt tre år.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt femte prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 13 olika projekt som tillsammans får cirka 50 miljoner kronor i EU-stöd. Den tidigare prioriterade satsningen på Piteå hamn omfattar ytterligare 65 miljoner kronor.

– De europeiska strukturfonderna är viktiga för utvecklingen i Övre Norrland och de bidrar till regionens tillväxt och attraktivitet. Det understryks även av en nyligen publicerad OECD-studie av strukturfondernas betydelse för utvecklingen av norra Sverige, säger Maria Stenberg strukturfondspartnerskapets ordförande.

– Det känns fantastiskt att alla våra projekt prioriterats, nu kan vi kraftsamla för att stärka innovationskraften i länet och bidra till en ökad användning och affärsnytta med solenergi, säger Anna Mård, affärsutvecklare på Piteå Science Park som är projektledare för de tre projekten.

Innovationsprojekt särskilt intressant

Bland de innovationsdrivna projekten lyfts Piteå Science Park och Skellefteå Science Citys länsöverskridande projekt Intersective Innovation fram som särskilt intressant av partnerskapet, då det fokuserar på innovation i skärningspunkter mellan branscher och är väl jämställdhetsintegrerat.

– Det ska bli väldigt spännande att jobba med öppen innovation tillsammans med regionens företag. Vi har redan några case klara som verkar väldigt lovande. Det är just i de oväntade mötena som de kanske främsta idéerna uppstår, säger Anna Mård.

Projektet syftar till att jobba med öppen innovation i skärningspunkter mellan olika områden, branscher och sektorer med målet att skapa fler innovationer från regionens små- och medelstora företag som når marknaden. Målgruppen är små- och medelstora företag inom upplevelsenäringar och kulturella och kreativa näringar, digitala tjänstenäringar för smart region, samt hållbar energi- och miljöteknik. Projektet drivs av Piteå Science Park, Skellefteå Science City och RISE, och omsluter 11,1 miljoner över tre år, varav 5,6 miljoner i EU-stöd.

Satsningar på solenergi och solel

Två projekt inom området övergång till koldioxidsnål ekonomi prioriterades. Det ena är Piteå Science Parks projekt Arctic Solar som syftar till att öka små och medelstora företags investeringstakt i solel vilket ska resultera i minskade utsläpp av koldioxid och ge en ökad konkurrenskraft. Målgrupper är främst små och medelstora företag, möjliga beställare av solenergianläggningar, installatörsbranschen, energibranschen, byggbranschen eller arkitekter. Projektet drivs tillsammans med PiteEnergi om omsluter 4,6 miljoner över tre år, varav 2,3 miljoner i EU-stöd.

Det andra är Resurseffektiv solel för offentliga byggnader och bostadssektorn i kallt klimat (SUNCOLD) där RISE Energy Technology Center är projektägare och Piteå Science Park projektpartner. Projektet syftar till att ta fram riktlinjer och bästa praxis för solel i kallt klimat, med fokus på offentliga byggnader och bostadssektorn. Målgrupper är offentlig sektor med ansvar för eller ägande av fastigheter, samt bostadssektorn som privata fastighetsägare, hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar. Projektet omsluter 5 miljoner på tre år, varav 4,5 miljoner i EU-stöd.

Tillväxtverket kommer nu som förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Partnerskapets prioritering av regionalfoden